Nieuws

Concept parkeerbeleidsplan ter inzage

ARCHIEF: Woensdag 14 oktober 2009 De gemeente en scholen stimuleren ouders om hun kinderen met de fiets of lopend naar school te brengen, de huidige blauwe zones zijn groot genoeg en de fiets gaat vóór de auto. Dit zijn enkele voorstellen die in het nieuwe parkeerbeleidsplan staan, dat in concept klaar is. Het conceptplan ligt tot 12 november ter inzage. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het parkeerbeleidsplan in december behandelt

De afgelopen maanden heeft het bureau XTNT geholpen met het opstellen van het nieuwe plan. Er zijn overleggen geweest met inwoners, winkeliers, politie, ondernemers, raadsleden en ambtenaren. Zij hebben hun wensen en ideeën aangegeven die in het parkeerbeleid geregeld moeten worden. Voorop staat dat ons dorp groen moet blijven en dat naast de auto, de fiets een belangrijke rol moet kunnen spelen.

Eén van de voorstellen is om de blauwe zone te laten zoals hij nu is. Men heeft met elkaar geconcludeerd dat de zone nu goed zijn werk doet en dat we dat vooral zo moeten laten. Om die blauwe zone goed te laten werken, stellen we voor dat personen die voor een ontheffing in aanmerking komen voortaan voor het aanvragen leges moeten betalen. Bij Het Hoekstuk is voorlopig nog geen blauwe zone nodig. Men wil eerst de verbouwing en herinrichting afwachten.

Over de parkeerproblemen, en daarmee de verkeersonveiligheid, bij scholen is veel gesproken. In het nieuwe parkeerbeleidsplan staat dat men met de scholen wil onderzoeken of er verschillende begin- en eindtijden van de scholen kunnen komen (daar waar meerdere scholen bij elkaar zitten). Dit spreidt de drukte. Daarnaast wil men samen met de scholen acties doen, waardoor ouders en kinderen gestimuleerd worden lopend of met de fiets naar school te gaan.

Het conceptparkeerbeleidsplan ligt tot donderdag 12 november ter inzage. U kunt het stuk downloaden vanaf de website van de gemeente. Het conceptplan ligt ook tijdens openingstijden ter inzage in de hal van de gemeentehuis en bij de Openbare Bibliotheek aan de Westerweg 250. U kunt uw op- en aanmerkingen schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. Negenman van de afdeling Ingenieursbureau, telefoonnummer 072 535 67 63.

Woensdag 14 oktober 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2017-08-28 Definitief verkeersmodel leidt tot aanpassing van verkeersplan
2017-07-20 Groot onderhoud Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar: ernstige hinder tot en met 4 september 2017
2017-06-30 Klachten over vlieghinder afgelopen jaren gestegen
2017-06-20 Klachten vlieghinder gestegen
2017-06-02 Treinverkeer verstoord door gewonde persoon
2017-05-12 Foutje bij reparatie flitspaal: 1.279 onterechte bekeuringen verstuurd
2017-03-21 Dronken verkeersmaniak rijdt in op agenten
2017-03-21 Alkmaar - Politie houdt verkeersmaniak aan
2017-03-13 Tientallen overtreders staande gehouden

Meer nieuws met parkeren verkeer


Bron: Instagram
bron: Instagram
Bron: Instagram
bron: Instagram
Bron: Instagram
bron: Instagram
Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg

Meer video's met parkeren _verkeer

 

Reacties

 
comments powered by Disqus