Nieuws

Middeleeuwse opgravingen bij Zuiderloo

ARCHIEF: Dinsdag 17 april 2012 HEILOO - Bij de nieuwe woonwijk Zuiderloo zijn resten van middeleeuwse boerderijen aangetroffen. Archeologen gaan opgravingen doen voordat er nieuwe huizen worden gebouwd.

In Zuiderloo zijn de bouwwerkzaamheden begonnen. Achter de Zevenhuizerlaan zijn sinds enige weken graafmachines bezig om rioolbuizen twee meter diep in de grond te plaatsen. Het terrein is bijna rijp voor de bouw.

Archeologische vondsten
Langs de volkstuinen liggen sporen en vondsten van middeleeuwse boerderijen. Archeologe Silke Lange weet dat men deze snel moet opgraven: "Bewaren in de grond is geen optie. Voor de nieuwe riolering is het grondwaterpeil tijdelijk verlaagd. En dat heeft meteen consequenties voor de aanwezige archeologie."

De resten hebben onder zwaar te lijden onder de verlaging van het waterpeil. "En straks wordt er ook riool dwars over de middeleeuwse bewoning gelegd. Wanneer er nu niet wordt opgegraven, blijven er slechts puzzelstukjes over van wat ooit een middeleeuwse nederzetting is geweest."

Bewaren
Het gebied zal voorgoed veranderen. De aarden wal die er sinds de Middeleeuwen heeft gelegen, is al afgegraven, tot groot ongenoegen van de historische vereniging. Een deel kan mogelijk worden bewaard omdat langs het bosperceel een stuk is blijven liggen. Binnenkort gaan de middeleeuwse opgravingen van start.

Update: ook RTV-NH nam een kijkje.

Dinsdag 17 april 2012 − bron: Zandzoomblog

2014-12-15 Archeologisch onderzoek Zuiderloo levert opnieuw mooie vondsten op
2014-11-17 Vondsten buitenplaats De Vrieswijk in Bibliotheek Heiloo
2014-10-28 Archeologie voor kids
2014-10-27 Zuiderloo: Wonen aan de Elzenwal of Populier
2014-10-21 Wandeling Zuiderloo: van oude grond naar nieuw woongenot
2014-09-12 Monumentaal weekend voor de deur
2014-09-07 Dorps bouwen is onredelijk
2014-09-04 Waterput is raadsel voor archeologen
2014-09-02 Risico voor deel Zuiderloo

Meer nieuws met archeo zuiderloo


 

Reacties

 
comments powered by Disqus