Nieuws

Archeologisch onderzoek Zuiderloo levert opnieuw mooie vondsten op

ARCHIEF: Maandag 15 december 2014 Begin december is het archeologisch onderzoek afgesloten in het nieuwste uitbreidingsplan van Heiloo Zuiderloo, gelegen aan de Hoogeweg.

Verspreid in de zoeksleuven bleken waterputten en afwateringsgreppels aanwezig. Deze dateren uit de Vroege Middeleeuwen (ca. 600-900 na Chr.). Op twee plaatsen waren zelfs nog sporen van boerderijen en bijgebouwen uit deze periode bewaard gebleven. Enkele oudere scherven uit de IJzertijd en Romeinse tijd wijzen op nog oudere bewoning.

Lees verder op de website van Gemeente Heiloo


2018-01-11 Laffe mishandeling, getuigen gezocht.
2017-12-06 Inbrekers overlopen
2017-12-06 Inbrekers overlopen
2017-11-14 Melding binnenbrand in de kerk aan de Kerklaan
2017-11-14 MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Holland
2017-10-30 Open dagen archeologische opgraving Heiloo-Zuiderloo op 3 en 4 november
2017-08-25 Bestuurder belandt met auto in greppel
2017-08-08 Hielbijl uit Bronstijd in Heiloo gevonden
2017-07-12 Heiloo en BPD/EME II tekenen intentieovereenkomst onderzoek ontwikkeling GVH-locatie in Zandzoom

Meer nieuws met bewoning hoogeweg onderzoek zuiderloo


Bron: JS @Heiloo
bron: JS @Heiloo
Bron: Instagram
bron: Instagram
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling

Meer video's met bewoning _hoogeweg _onderzoek _zuiderloo

 

Reacties

 
comments powered by Disqus