Agenda

Dodenherdenking - De Man Van Vught

Op donderdag 4 mei houden wij ook in Heiloo de jaarlijkse Dodenherdenking. U kunt meelopen met de Stille Tocht vanaf de hoek Bergeonstraat/Holleweg naar het monument ‘De Man van Vught’ aan de Frederika’s Hof, waar wij twee minuten stilte in acht nemen.

De oecumenische viering in de Ter Coulsterkerk begint om 19.00 uur. De viering is afgelopen om 19.30 uur. Bezoekers kunnen aansluiten bij de Stille Tocht, die om 19.40 uur start vanaf de hoek Bergeonstraat/Holleweg.

Na het spelen van ‘The last post’ door een solist van Eensgezindheid worden twee minuten stilte in acht genomen om 20.00 uur precies. Hierna worden de coupletten één en zes van het Wilhelmus gezongen, begeleid door Harmonie Caecilia. De aanwezigen kunnen bloemen leggen bij het monument; wij verzoeken vriendelijk de plastic verpakking van de bloemen te verwijderen. Om ongeveer 20.10 uur houdt de burgemeester een toespraak.

Zoals gebruikelijk vindt een korte herdenkingsbijeenkomst plaats in de Witte Kerk georganiseerd door de Stichting Cultuurbevordering Witte Kerk.

Datum: Donderdag 4 mei 2017
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Man Van Vught

Meer informatie: www.heiloo.nl

Bekijk de agenda2019-01-08 Nieuwjaarstoespraak Hans Romeyn
2018-12-20 Ontwerpbestemmingsplan Westerweg 338a in procedure
2018-12-18 Ontwerp saneringsprogramma verkeerslawaai Kennemerstraatweg noord
2018-12-10 Avondopenstelling Kerst en Oudjaar
2018-12-05 Definitief saneringsplan railschermen Heiloo vastgesteld
2018-12-05 Vastgesteld uitwerkingsplan LijsterbesBV
2018-11-26 Geheimhouding persoonsgegevens
2018-11-26 Bestemmingsplan Noordergeestkerk onherroepelijk
2018-11-23 Nieuw bedrijfsverzamelgebouw Boekelermeer Heiloo
2018-11-13 Onherroepelijk Uitwerkingsplan Hof van Sombroek

Meer nieuws met bloemen burgemeester caecilia coulsterkerk ker