Agenda

Tafel Familieopsstellingenavon - Laan Van Zeeman 20

Familie opstellingen avond. Ik ben vanaf 2013 systemisch opsteller en deze opleiding heb ik genoten bij het NTINLP in Limmen. Al enige tijd ben ik bij de systemische avonden en dagen aanwezig in het NTINLP. Ik heb dus de nodige ervaring om nu zelf aan de slag te gaan met systemisch werk. Enkele ervaren opstellers waar ik al een paar jaar een oefengroep systemisch mee heb zijn af en toe ook aanwezig. Het is fijn om met ervaren mensen het systeem te steunen en daardoor een toevoeging voor degene die een thema wilt inbrengen.

Een belangrijke werkvorm binnen het Systemisch Werken is de zogeheten ‘opstelling’. Onder leiding van een ervaren opsteller kan een vraag of thema worden ingebracht. Mijn methode is om het thema op te stellen d.m.v. poppetjes op de tafel. Als er representanten bij zijn kunnen die zich eventueel verbinden met één van de poppetjes. Een geweldige methodiek wat heel effectief is voor de cliënt.

De invloed van je familiesysteem op jouw functioneren
Je familie is het eerste ‘systeem’ waar je onderdeel van uitmaakt. Hedendaagse knelpunten of problemen, zowel privé als op het werk, vinden vaak hun oorsprong in bewust en onbewust overgenomen gewoontes, ideeën en overtuigingen. Soms van generaties lang. De systemische benadering helpt je de verbanden bloot te leggen die aan de problematiek ten grondslag liggen om vervolgens –met respect voor het verleden- je eigen stappen te maken. Deze benadering kan je helpen meer je eigen weg te gaan. Resultaat: meer in je kracht, meer greep op je leven, meer helderheid.

Als je een thema hebt of je wilt representant zijn mail dan naar info@deblauwevlinderlichaamenziel.nl of app. 06-10061242

Kosten: thema, representant kost € 5,00 p.p.
Voor het indienen van een thema betaal je € 20,00 extra dus €25,00

liefs Joke de Boer

Datum: Vrijdag 19 juli 2019
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Laan Van Zeeman 20

Meer informatie: www.facebook.com

Bekijk de agenda