Bekendmakingen Gemeente Heiloo

2017-08-02 Omgevingsvergunning (week 31, 2017)

2017-08-02 Vaststelling beleidsregels urgenties (week 31, 2017)

2017-07-25 Voorontwerp bestemmingsplan Kennemerstraatweg 143

2017-07-25 Omgevingsvergunning (week 30, 2017)

2017-07-19 Omgevingsvergunning (week 29, 2017)

2017-07-12 Omgevingsvergunningen (week 28, 2017)

2017-07-12 Voorontwerpbestemmingsplan Kennemerstraatweg 143

2017-07-12 Bijdrage maatschappelijke participatie aanvragen

2017-07-10 Reizen met kinderen

2017-07-04 Gehandicaptenparkeerplaats (week 27, 2017)

2017-07-04 Ontwerpuitwerkingsplan Spanjaardslaan 12b

2017-07-04 Voorontwerpbestemmingsplan Noordergeestkerk

2017-07-04 Agenda gemeenteraad 10 juli

2017-07-04 Intrekken subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers

2017-07-04 Omgevingsvergunningen (week 27, 2017)

2017-06-26 Omgevingsvergunningen (week 26, 2017)

2017-06-26 Nachtelijk asfaltonderhoud rijbaan Kerkelaan en Kennemerstraatweg

2017-06-26 Politiek in Heiloo: Algemene Beschouwingen op 3 juli

2017-06-20 Omgevingsvergunningen (week 25, 2017)

2017-06-20 Commissie voor bezwaarschriften 26 juni 2017

2017-06-20 Aanvragen vergoeding leerlingenvervoer verandert

2017-06-13 Omgevingsvergunningen (week 24, 2017)

2017-06-13 Burgerlijke stand tot en met 4 juni

2017-06-13 Concept ‚ÄėVerkeersbeleid Heiloo 2017 - 2030‚Äô ter inzage 14 juni tot en met 25 juli

2017-06-06 Vergadering gemeenteraad 12 juni 2017

2017-06-06 Omgevingsvergunningen (week 23, 2017)

2017-05-30 Gehandicaptenparkeerplaatsen (week 22, 2017)

2017-05-30 Omgevingsvergunningen (week 22, 2017)

2017-05-30 Besluit mobiel breken Kennemerstraatweg 345

2017-05-23 Beleidsregels sociaal domein Heiloo

2017-05-23 Mandaatbesluit Dienstverlening WNK

2017-05-23 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

2017-05-23 Omgevingsvergunningen (week21, 2017)

2017-05-23 Beeldkwaliteitsplan A9 Aansluiting Heiloo

2017-05-23 Hogere waarde Wet geluidhinder Project A9 - Aansluiting Heiloo

2017-05-16 Tegemoetkoming extra kosten voor chronisch zieken

2017-05-16 Burgerlijke stand tot en met 12 mei

2017-05-16 Omgevingsvergunningen (week 20, 2017)

2017-05-16 Gehandicaptenparkeerplaats (week 20, 2017)

2017-05-08 Melding Wet milieubeheer (week 19, 2017)

Volgende