Nieuws

Heiloo-Online

Van vier zoons naar 750 medewerkers

GP Groot uit Heiloo bestond afgelopen 17 maart 2017 precies 100 jaar. "Dit jubileumjaar staat in het teken van de toekomst van het bedrijf en de rol die GP Groot heeft als innovatieve speler op het gebied van afvalinzameling en recycling, alternatieve brandstoffen en 3D-techniek in de engineering", opent Marcel Wester, algemeen directeur van GP Groot. Om te vervolgen met: "De indrukwekkende geschiedenis, het stabiele heden en de perspectiefvolle kijk op de toekomst van het b...

2017-09-02 - NHZaken