Nieuws

Heiloo-Online

Bestemmingsplan Noordergeestkerk klaar voor raad

Op de plek waar voorheen de Noordergeestkerk heeft gestaan en het naastliggende parkeerterrein zijn 15 sociale huurwoningen gepland. Het afgelopen jaar heeft de gemeente de benodigde planologische procedure opgestart en heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn zeven zienswijzen ingediend, waarvan drie door individuele bewoners. Vier zienswijzen zijn gezamenlijk ingediend en ondertekend door meerdere bewoners.

2018-01-25 - Gemeente Heiloo