Nieuws

Heiloo-Online

Definitief saneringsplan railschermen Heiloo vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo maken bekend dat zij het definitief saneringsplan hebben vastgesteld voor geluidsvermindering op de gevels van woningen langs het spoor in Heiloo. In het plan is beschreven welke maatregelen wij toepassen en hoe sterk de geluidsbelasting per woningen afneemt.De gemeente Heiloo dient dit plan in bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de aanvraag van een uitvoeringssubsidie.

2018-12-05 - Gemeente Heiloo