Nieuws

Speech van Hans Romeyn bij dodenherdenking 2016

ARCHIEF: Donderdag 5 mei 2016 Hieronder kunt u de tekst nalezen van de speech van burgemeester Hans Romeyn bij dodenherdenking in Heiloo op 4 mei bij het monument "de man van Vught" De vrijheid omarmd Het is in de avond en nacht van 13 november 2015 als er in Parijs een zestal terroristische aanslagen plaatsvindt waarbij meer dan 100 mensen om het leven komen en meer dan 350 mensen gewond raken.

Vier maanden later, op 22 maart 2016 weer een aantal aanslagen, nu in Brussel; zeker 30 mensen komen om het leven en meer dan 200 raken gewond. Afschuwelijke gebeurtenissen, die opeens heel erg dichtbij komen. Je realiseert je dan ook weer welke verschrikkingen er zijn geweest in de oorlogen die hebben plaatsgevonden, zoals de Tweede Wereldoorlog, maar ook tijdens de oorlogen die nog steeds plaatsvinden. Hoewel de aanslagen dichtbij heel veel impact op ons hebben, maakt dat aanslagen zoals in Turkije, Pakistan en Irak en andere landen zeker niet minder erg. Deze gebeurtenissen doen ons voelen hoe belangrijk het is te werken aan een open en vrije samenleving waarin iedereen zich veilig voelt. “Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar steviger omarmen. Dat is niet altijd even makkelijk”. Zo begint politiek filosoof Tamar de Waal. Zij heeft dit jaar de tekst van het jaarthema voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei geschreven: “De vrijheid omarmd”. Zij citeert hierbij de Duits-Nederlandse schrijver Hans Keilson, die zijn beide ouders in Auschwitz verloor. De verleiding bestaat, aldus Keilson, de haat van de ander klakkeloos te beantwoorden. En hij gaat verder met “voordat je het weet ben je aan één kant van een gevecht gedrukt. Verruw je zoals je juist nooit wilde verruwen. Laat ook jij je haat de vrije teugel, en word je tenslotte gelijk aan wie eerst je agressor was. Sluipenderwijs ruil je humaniteit, pluralisme en eendracht in voor wraaklust, polarisatie en geweld. Omdat een ander een onderscheid maakte tussen rassen en groepen, en jou als vijand aanwees.” Deze gedachte, aldus Tamar de Waal, heeft nooit aan kracht ingeboet. Een open en democratische samenleving moet bij confrontatie met het kwaad haar principes, waarden en morele oriëntaties nooit opgeven. Ik ben het daar van harte mee eens. Vorige week dinsdag heb ik bij de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen aandacht besteed aan in de week daarvoor in Middelburg uitgereikte Four Freedoms Award. Deze awards worden ieder jaar uitgereikt aan vrouwen, mannen en organisaties die op een inspirerende wijze invulling geven aan de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt. Vanavond wil ik er nog een keer bij stilstaan, omdat dat ook, of misschien wel juist, heel erg passend is bij dodenherdenking. Herdenken van de mensen die gevallen zijn voor onze vrijheid. De vrijheid, die we nog steeds mogen koesteren, die we mogen omarmen. In zijn “State of the Union” op 6 januari 1941, 75 jaar geleden, riep president Roosevelt Amerika en de bondgenoten op om te strijden voor het herstel van de democratische waarden: “The Four Freedoms”. Democratie, zo zei Roosevelt, kan alleen maar tot bloei komen als mensen, overal ter wereld, het recht hebben op 1) vrijheid van meningsuiting, 2) vrijheid van godsdienst, en 3) gevrijwaard zijn van gebrek en van 4) vrees. Deze vier vrijheden zijn in april 1945 opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties. De vrouw van Roosevelt, Eleanor, vertaalde deze vrijheden naar onze dagelijkse praktijk, dicht bij huis. Ze zei: “Waar, immers, beginnen de universele rechten van de mens? De rechten beginnen op kleine plaatsen, dicht bij huis - zo dichtbij en zo klein dat ze niet kunnen worden gezien op welke kaart van de wereld dan ook. Toch zijn ze, die universele rechten, de wereld van het individu. Dat zijn ze in de buurt waarin hij of zij woont, op de school of universiteit die hij of zij bezoekt, in de fabriek, op de boerderij of het kantoor waar hij of zij werkt. Dat zijn de plaatsen waar iedere man, vrouw en kind de gelijke rechten, de gelijke kansen en gelijke waardigheid zonder discriminatie zoekt. Indien deze rechten daar al geen betekenis hebben, dan hebben ze nergens enige betekenis. Zonder gezamenlijke burgeractie om ze dicht bij huis te handhaven, zoeken we tevergeefs naar de vooruitgang in de grotere wereld." Na alle jaren herdenken en eren wij op deze dag de doden met twee minuten stilte. Het doet me goed dat u allemaal bent gekomen, oud en jong samen, grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen …. De oorlogsverhalen zijn nog steeds van grote waarde, zeker ook voor de jongere generaties. Daarin spelen de basisscholen een belangrijke rol. Zo beseft de jeugd dat vrijheid een belangrijk goed is. Nova Bonte, uit groep 7 van de Willibrordschool schreef een gedicht dat zij vanavond graag wil voordragen. Het gaat daarbij over: Vluchten voor de oorlog Ik hoor soldaten kinderen op de vlucht allemaal mensenvluchten ze zijn bang hun zijn bang de soldaten schieten ik ben bang ik hoor mensen huilen de soldaten schieten verdriet ik hoor mensen huilen ik zie mensen vluchten verdriet ik zie bloed ik zie mensen vluchten allemaal mensen vluchten ik zie bloed ik hoor soldaten. We willen nooit meer vluchten voor oorlog, de verschrikkingen die ook uit het gedicht van Nova blijken willen we niet meer! Nooit meer, geen oorlog meer! Dat willen we voor niemand, we gunnen iedereen de vrijheid. Aan die vrijheid moeten we ook in Heiloo met elkaar inhoud blijven geven. De vier V’s van Roosevelt kunnen wij nog verder invullen met eigen V’s voor Heiloo. Verbondenheid: We vormen in Heiloo een betrokken samenleving. Mensen helpen elkaar graag en veelvuldig. We kennen heel veel vrijwilligers die zich ook voor een ander inzetten en die maken Heiloo tot het fijne dorp dat we nu zijn. Veiligheid: die is nergens vanzelfsprekend, ook niet in Heiloo. Samen met de verantwoordelijke instanties zoals gemeente, de politie en de veiligheidsregio, maar juist ook met u proberen we aan de veiligheid te blijven werken. Vertrouwen: in elkaar. Welk geloof of levensovertuiging we ook hebben, het gaat erom dat we elkaar vertrouwen en de ruimte geven aan elkaar om jezelf te mogen zijn. Als we elkaar vertrouwen kunnen we bouwen aan een betere wereld. Tenslotte nog de V van Veranderen: we leven in een wereld die snel verandert. Dat geldt ook voor de rol van de overheid. De overheid trekt zich steeds verder terug en neemt een faciliterende rol op zich. Dat vraagt ook iets van u. Vanuit die veranderde rol is de inbreng van inwoners en ondernemers juist van belang. ‘Samen’ en ‘met elkaar’ zijn belangrijke begrippen. Als we elkaar opzoeken, zowel de ondernemers als de inwoners als de gemeente, kunnen we werken aan een mooie samenleving waarin ruimte is voor elkaar. Ook in Heiloo! Tamar de Waal eindigt haar bijdrage zoals ik ook vandaag wil afsluiten: We moeten met elkaar steeds opnieuw nadenken over de wijze waarop de vrijheid (voor iedereen en wat mij betreft ook op de manier zoals Franklin en Eleanor Roosevelt het zeiden) zo goed mogelijk beschermd is. Elke dag weer. Elk jaar weer. Het behoud van onze vrijheid ligt in het afwijzen van haat en in een rotsvaste toewijding aan de inclusieve principes (met andere woorden: we horen er allemaal bij) van onze democratische rechtsstaat. Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar nog steviger omarmen”. Die omarming, beste mensen, die gun ik u, die gun ik ons allemaal, die gun ik iedereen, ook in Heiloo! Laten we met elkaar de Vrijheid omarmen! Ik dank u allen hartelijk voor uw komst. Ik wijs u nog graag op het herdenkingsconcert dat zo zal beginnen in de Witte Kerk, u bent daar allen voor uitgenodigd. Deze plechtigheid is nu afgelopen. Dank u wel. Hans Romeyn, burgemeester

Lees verder op de website van Gemeente Heiloo


2024-04-29 Zeven Koninklijke onderscheidingen tijdens de lintjesregen
2024-04-25 Waarderingsspeld voor Jacob Ouderkerken
2024-04-24 Samen de regio ontdekken
2024-04-19 Werkzaamheden Vennewatersweg vanaf 22 april
2024-04-17 Onkruidbestrijding op verharding weer gestart
2024-03-18 Ramkraak bij telecomwinkel
2024-03-13 Narcissen in het bos: het is voorjaar
2024-03-10 Op een oude fiets: vliegspektakel in de polder
2024-02-23 Jorien van den Beij is de nieuwe gemeentesecretaris van Heiloo

Meer nieuws met april basisscholen betrokken bloei boerderij buurt