Nieuws

Waterdag 2016 - Water en veiligheid

ARCHIEF: Maandag 10 oktober 2016 Kom naar de Waterdag 2016 op 19 oktober en ontdek en beleef van alles over water en klimaatsverandering.

In PWN Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum kunnen jong en oud terecht voor excursies en exposities, lezingen en presentaties. De volgende onderwerpen komen die dag aan bod: overstromingen en droogte, stijgende zeespiegel en dijkbescherming, rioolzuivering, drinkwatervoorziening en de flora en fauna. Invloed klimaatsverandering We krijgen steeds hevigere regenbuien, wat kunnen we daartegen doen? Ook droogteperiodes dienen zich vaker aan. Wat voor invloed heeft de klimaatsverandering op ons bebouwd gebied? Kunnen wij ons hiertegen beschermen? Als de zeespiegel stijgt, is er een groter risico op een dijkdoorbraak. Wat doe je dan? Op deze vragen krijgt u antwoord op de Waterdag. U bent van harte welkom op: Datum: woensdag 19 oktober 2016 Tijd: tussen 10.00 en 16.00 uur Locatie: PWN Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum Weervrouw Helga van Leur Tussen 14.00 en 16.00 uur vindt het Klimaatprogramma plaats in de Filmzaal met onder andere RTL-weervrouw Helga van Leur, die het weerbericht 2050 doorneemt met diverse presentaties. Veilig water Veilig water is bescherming tegen wateroverlast door stevige dijken en waterbekkens om overtollig regenwater op te vangen. Veilig water is voldoende water, ook bij langdurige droogte. Veilig water is ook schoon water uit de kraan en rioolwater dat wordt verzameld en gezuiverd. Dat is in het kort wat de vier gemeenten, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, het hoogheemraadschap en PWN willen bereiken. Uitgangspunten zijn het klimaatbestendig maken van de leefomgeving, zodat water geen overlast veroorzaakt, voldoende aanwezig is en van goede kwaliteit blijft. Derde keer Waterdag Met de Waterdag, die dit jaar voor de 3e keer wordt georganiseerd, laten de organisaties zien waarom en hoe er gewerkt wordt aan water en veiligheid voor een prettige en gezonde omgeving om in te wonen, werken en recreëren. Meer weten over het water in uw omgeving of de Waterdag? Kom naar de Waterdag of kijk op de website van PWN www.pwn.nl of het hoogheemraadschap www.hhnk.nl Print

Lees verder op de website van Gemeente Bergen


2023-09-12 Tweede participatieronde energie opwekken langs snelweg
2023-08-17 BUCH bedankt Bergen voor opvang Oekraïners.
2023-07-26 De BUCH heeft weer een nieuwe directeur: Thomas Andriessen
2023-07-20 Kom jij de rekenkamer van de 4 BUCH-gemeenten versterken?
2023-07-06 Opruimen en schademeldingen storm Poly
2023-07-06 Schademeldingen storm Poly
2023-06-26 Heiloo vreest het financieel ravijn en moet voorzichtig zijn met investeringen.
2023-05-22 Banenbeurs georganiseerd voor Oekraïense inwoners
2023-04-05 Inwoners van Heiloo kunnen stemmen over plekken voor laadpalen.

Meer nieuws met dijkdoorbraak fauna flora gemeenten overlast


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer
Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn