Nieuws

Voorontwerpbestemmingsplan Westerweg 279

ARCHIEF: Donderdag 4 juni 2020 Voorgesteld wordt om op het perceel met het voormalige winkelpand binnen de bestemming Gemengd acht appartementen mogelijk te maken.

Uitgangspunt is een geparcelleerde stedenbouwkundige opzet dat aansluit op de bestaande ruimtelijke kwaliteiten van de Westerweg en de Kerkakkers. Daarnaast worden op het perceel 7 parkeerplaatsen aangelegd en een externe berging voor de nieuwe woningen.   .

Lees verder op de website van Gemeente Heiloo