Nieuws

College presenteert sluitende begroting 2022

Maandag 11 oktober 2021 Na de behandeling van de Kadernota in de raad van juli hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan met een nadelig effect voor het huishoudboekje van de gemeente Heiloo:

Lees verder op de website van Gemeente Heiloo