Nieuws

Zuiderloo al concreter

ARCHIEF: Vrijdag 8 februari 2008 Hoe Zuiderloo er in de toekomst komt uit te zien, wordt steeds duidelijker. In de eerste uitwerkingsplannen (voor delen van het gebied) kunt u zien waar er straks wegen worden aangelegd, waar het groen komt, de woningen en andere gebouwen. De eerste drie uitwerkingsplannen liggen ter inzage.

De eerste drie plannen gaan uit van in totaal 202 woningen. Hierbij zitten goedkope woningen, middeldure en dure woningen. De uitwerking van de plannen is samen met diverse marktpartijen gedaan. Kennemer Wonen gaat samen met Projectontwikkelaar Bouwfonds de meeste van deze 202 woningen bouwen. De bureaus MB architecten en Kerssens De Ruiter architecten hebben zich bezig gehouden met hoe de woningen er globaal uit komen te zien. Hoe de woningen er echt uit komen te zien, zal duidelijk worden bij de bouwaanvraag. Samen met de gemeente en het bureau OD205 Stedenbouw, Onderzoek en Landschap is ook invulling gegeven aan het ‘Woonlandschap’ zoals dat in het beeldkwaliteitplan ‘Wonen in het Groen Heiloo/Limmen’ staat.

Tijdens de inloopavond op 20 februari worden de plannen tentoongesteld en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De uitwerkingsplannen die nu ter inzage liggen, zijn zogeheten voorontwerp-uitwerkingsplannen. De plannen liggen zes weken ter inzage. Na die periode volgt er nog een hele procedure voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden. De stappen die nog gezet moeten worden zijn:
- van eind januari tot begin maart: voorontwerp-uitwerkingsplannen liggen ter inzage
- verwerken van ingedienden zienswijzen
- aangepast ontwerp-uitwerkingsplannen zes weken ter inzage
- verwerken ingediende zienswijzen
- naar verwachting: begin juli vaststellen uitwerkingsplannen door college
- plannen naar provincie Noord-Holland ter goedkeuring
- na goedkeuring provincie volgt zes weken inzagetermijn

Zoals u ziet moeten er nog heel wat stappen gezet worden, voordat de 1e paal de grond in gaat. Als alles meezit, kan er in het najaar begonnen worden met het bouwrijp maken van de gronden.

Wilt u meer informatie over de ontwikkelingen in Zuiderloo, neem dan contact op met de heer M. Stijkel, telefoonnummer 072 535 67 54. Heeft u vragen over de procedure rondom de voorontwerp-uitwerkingsplannen, neem dan contact op met de heer L. Bas, telefoonnummer 072 535 67 46.

Vrijdag 8 februari 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-29 Holland Sport exploiteert per 1 juli binnensportaccommodaties
2020-06-23 Uitstel voor plannen nieuwbouw Landgoed Willibrordus Heiloo
2020-06-23 Sportakkoord voor de gemeente Heiloo
2020-06-22 Gemeente start actie ‘Wij zijn er voor elkaar’
2020-06-17 Arrestatieteam valt bedrijfspand binnen
2020-06-16 Klimaatbeleid 2021-2025 BUCH gemeente
2020-06-15 Webinar voor geïnteresseerden over pleegzorg op maandag 22 juni
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.

Meer nieuws met bouw bouwen gemeente markt woning zuiderloo


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱