Nieuws

Nieuw onderkomen voor Historische Vereniging Oud Heiloo

ARCHIEF: Woensdag 17 september 2008 HEILOO - Op dinsdag 9 september heeft wethouder Opdam de sleutels van het nieuwe verenigingsgebouw aan de Bergeonstraat overhandigd aan het bestuur van Oud Heiloo.

Het bestuur betreurt dat het markante, historische pand ‘De Oude Pastorij’ niet bewaard kon blijven voor de vereniging. Maar de nieuwe behuizing schept ook nieuwe mogelijkheden voor de vereniging die in een aantal opzichten een nieuwe koers wil inslaan.

Voorzitter Piet Kuijper geeft aan dat de leden en andere belangstellenden regelmatig zullen worden uitgenodigd voor het bijwonen van themabijeenkomsten over de geschiedenis van Heiloo. Er zullen ook werkgroepen bezig kunnen zijn, zoals de bestaande werkgroep Nijenburg, de redactie van de Heylooer Cronyck en de redactie van de website.

Canon van Heiloo
Een werkgroep die zich gaat buigen over de canon van Heiloo is in oprichting. Bestuurslid Dick Slagter is met andere bestuursleden en leden druk bezig het fotobestand van de vereniging te digitaliseren en beschikbaar te maken voor de leden in het nieuwe gebouw en voor de website.

Daarnaast zullen in de Bergeonstraat een permanente expositie over de geschiedenis van Heiloo en wisselende exposities worden ingericht. Ook zijn er plannen om onderwerpen te presenteren die voor de leerlingen van de scholen in Heiloo interessant zijn. Daarbij zal worden samengewerkt met andere organisaties.

Inrichting
Hoewel een verblijf in een gerenoveerde Oude Pastorij de eerste keuze was, vindt het bestuur dat het gemeentebestuur lof verdient voor het beschikbaar stellen en het opknappen van het voormalige schoolgebouw ten behoeve van de vereniging. Voordat het gebouw officieel zal worden geopend, gepland medio oktober 2008, is de vereniging druk bezig met de verhuizing en inrichting van het nieuwe onderkomen.

Woensdag 17 september 2008 − bron: Oud Heiloo

2014-04-03 Grootschalige nieuwbouw op strandwal
2014-02-25 Vergeten verleden in Oudheidkamer
2014-02-05 Terugblikken met Oud Heiloo
2014-01-06 Meer portretten in huis Nijenburg
2013-12-01 Oud Heiloo op herhaling
2013-11-19 Presentatie voor en na 't Loo
2013-09-10 Kapers belagen kasteelheer Ypestein
2013-06-02 Herinneringen ophalen bij Oud Heiloo
2013-05-28 Oude foto's rond de Witte Kerk

Meer nieuws met oudheiloo


Bron: WillibrordusHeiloo
bron: WillibrordusHeiloo
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: OneindigNoordHolland
bron: OneindigNoordHolland
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online