Nieuws

Heiloo in zeer kalm vaarwater

ARCHIEF: Donderdag 25 september 2008 Het college van Heiloo is goed op koers bij het uitvoeren van het collegeprogramma. Dat toont onder meer de begroting voor komend jaar en de jaren erna, die sluitend is, zo stelt burgemeester Hans Romeyn.

De begroting voor 2009 sluit met een positief eindsaldo van 1,5 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan een hogere uitkering van het Rijk via het Gemeentefonds en het bezuinigen op de exploitatiebudgetten.

Een van de hoogste kostenposten is De Andere Overheid. Dit houdt een fors pakket van maatregelen in om het werk van de gemeente, en dan met name de dienstverlening naar de burgers toe verder te digitaliseren. Dat gaat de gemeente door wet- en regelgeving jaarlijks 193.000 euro kosten en incidenteel - eveneens door wet- en regelgeving - nog eens 269.000 euro.

Bij dat alles blijft nog ruimte voor nieuw beleid. Zo wil het college via het programma 'streetwise' kinderen betrekken bij maatregelen voor de verkeersveiligheid. Volgend jaar zullen 325 woningen worden gebouwd.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin komt er ook in Heiloo, en wel aan de Holleweg. Ook komt er niet alleen een woonservicezone bij Overkercke, maar ook 'satellieten' hiervan bij Ypehove, De Loet en in de nog te bouwen Zandzoom.

Donderdag 25 september 2008 − bron: Noordhollands Dagblad

2022-11-30 Bossen van wilgentakken in het water als schuilplaats voor vis.
2022-11-30 Brand in portiekflat in Alkmaar, vier appartementen onbewoonbaar
2022-11-26 Sportraad Heiloo heft zichzelf op.
2022-11-25 Pionieren in circulair maakonderwijs
2022-11-23 De onderduikvilla in Heiloo krijgt een informatiebord.
2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.
2022-11-16 RES-monitor toont groei in duurzame energieopwekking
2022-11-15 Messiah in een dag instuderen én uitvoeren.
2022-11-14 Bijstandsgezinnen met thuiswonende jongeren niet meer gekort

Meer nieuws met bouw bouwen gemeente holleweg jeugd kinderen koe ruimte woning zandzoom zon


Bron: Karin Donkers
bron: Karin Donkers
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Johan Kraakman
bron: Johan Kraakman
Bron: Op tv gezegd door
bron: Op tv gezegd door