Nieuws

Geslaagd bezoek aan Swietochlowice

ARCHIEF: Woensdag 8 oktober 2008 Vorige week donderdagavond is de delegatie van de Stichting Stedenband Heiloo- Swietochlowice weer teruggekeerd van het bezoek aan de zusterstad in Polen.

De burgermeester van Heiloo, de heer Romeyn, heeft tijdens dit bezoek aan de burgermeester van Swietochlowice, de heer Mos, de visie van de gemeenteraad van Heiloo inzake de stedenbandovereenkomst nader persoonlijk toegelicht. Een bijzondere indruk maakte het bezoek aan het kinderopvanghuis voor de naschoolse opvang. Dit is recent gerenoveerd en van sluiting gered met behulp van middelen, die door de Rotary Club Heiloo samen met de Stichting Een Hart voor Polen Heiloo tijdens verschillende activiteiten zijn verzameld. Hieraan hebben vele particulieren, bedrijven en organisaties uit Heiloo toen bijgedragen. Het kinderopvanghuis ligt in de wijk Lipiny.

Dit is de armste wijk van de stad waarin de werkloosheid zeer groot is met de daaruit voortkomende grote sociale problemen. De deelnemers hebben tijdens een wandeling door de wijk met eigen ogen kunnen waarnemen waarom hulp nog steeds zo noodzakelijk is. De meegereisde leden van de fotoclub HAF zijn met hun begeleider op vele interessante plekken geweest en hebben naar hartelust mooie opnames kunnen maken, die waarschijnlijk later nog te bezichtigen zijn. Het Heilooër Orkest samengesteld uit leden van het orkest Eensgezindheid –het Heilooer Harmonieorkest Caecillia en de muziekschool heeft een zestal optredens verzorgd. Tijdens het bezoek werd er door de regiogemeenten een overeenkomst ondertekend voor het realiseren van een vuilverbrandingsinstallatie. Een stap vooruit voor het ter plaatse door de zware industrie zwaar belaste milieu. Het betekent voor de bevolking uiteindelijk een verbetering van de leefomstandigheden. Tal van vriendschapsbanden zijn weer aangehaald en de deelnemers aan de reis waren enthousiast over het bezoek. Voor verdere info: www.sshs.nl

Woensdag 8 oktober 2008 − bron: Uitkijkpost

2021-10-14 Officiële start Jongerenraad met launch event
2021-10-01 Participatie op de agenda
2021-10-01 Eerst raadsinformatiemarkt gemeenteraad 4 oktober
2021-09-30 Week van de opvoeding, verhaal uit de praktijk
2021-09-27 Informatiemarkt van de raad op maandag 4 oktober
2021-09-27 Hulp aan ondernemers in de strijd tegen criminaliteit
2021-09-06 ’De mensen gillen om woningen’.
2021-08-15 ’Via schaken leer je, dat er verschillende oplossingen zijn’.
2021-08-09 Al onze officiële publicaties online

Meer nieuws met activiteiten bedrijven eensgezindheid gemeenteraad