Nieuws

Geslaagd bezoek aan Swietochlowice

ARCHIEF: Woensdag 8 oktober 2008 Vorige week donderdagavond is de delegatie van de Stichting Stedenband Heiloo- Swietochlowice weer teruggekeerd van het bezoek aan de zusterstad in Polen.

De burgermeester van Heiloo, de heer Romeyn, heeft tijdens dit bezoek aan de burgermeester van Swietochlowice, de heer Mos, de visie van de gemeenteraad van Heiloo inzake de stedenbandovereenkomst nader persoonlijk toegelicht. Een bijzondere indruk maakte het bezoek aan het kinderopvanghuis voor de naschoolse opvang. Dit is recent gerenoveerd en van sluiting gered met behulp van middelen, die door de Rotary Club Heiloo samen met de Stichting Een Hart voor Polen Heiloo tijdens verschillende activiteiten zijn verzameld. Hieraan hebben vele particulieren, bedrijven en organisaties uit Heiloo toen bijgedragen. Het kinderopvanghuis ligt in de wijk Lipiny.

Dit is de armste wijk van de stad waarin de werkloosheid zeer groot is met de daaruit voortkomende grote sociale problemen. De deelnemers hebben tijdens een wandeling door de wijk met eigen ogen kunnen waarnemen waarom hulp nog steeds zo noodzakelijk is. De meegereisde leden van de fotoclub HAF zijn met hun begeleider op vele interessante plekken geweest en hebben naar hartelust mooie opnames kunnen maken, die waarschijnlijk later nog te bezichtigen zijn. Het Heilooër Orkest samengesteld uit leden van het orkest Eensgezindheid –het Heilooer Harmonieorkest Caecillia en de muziekschool heeft een zestal optredens verzorgd. Tijdens het bezoek werd er door de regiogemeenten een overeenkomst ondertekend voor het realiseren van een vuilverbrandingsinstallatie. Een stap vooruit voor het ter plaatse door de zware industrie zwaar belaste milieu. Het betekent voor de bevolking uiteindelijk een verbetering van de leefomstandigheden. Tal van vriendschapsbanden zijn weer aangehaald en de deelnemers aan de reis waren enthousiast over het bezoek. Voor verdere info: www.sshs.nl

Woensdag 8 oktober 2008 − bron: Uitkijkpost

2023-03-16 Met een drone de boomtoppen controleren en tuinen aanleggen op daken.
2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.
2022-12-03 Heibel in de bejaardensoos van Heiloo
2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.
2022-11-20 ’Durf vooral om hulp te vragen’.
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-11-14 Isolatieactie en webinar
2022-09-27 Bouw 46 appartementen Ter Coulster kan sneller, zegt raad Heiloo
2022-07-13 Het zusje van Freddy Fit heet Madelief Sportief

Meer nieuws met activiteiten bedrijven eensgezindheid gemeenteraad