Nieuws

Gebiedsontwikkeling Heiloo-Limmen stap dichterbij

ARCHIEF: Donderdag 18 december 2008 Op 18 december ondertekenen de gemeenten Alkmaar, Castricum, Heiloo en de provincie Noord-Holland het eerste deel van de financiële overeenkomst. Hiermee kan het project ‘Wonen in het Groen Heiloo/Limmen’ van start gaan. Het project richt zich zowel op de realisatie van woningbouw als op de herinrichting van het landelijk gebied en de verbetering van de infrastructuur. Door de balans tussen wonen, natuur, landschap en bereikbaarheid kan ‘Wonen in het Groen’ als een uniek project worden gezien.

In de bestuursovereenkomst uit 2005 was al afgesproken dat van het geld dat de woningbouw opbrengt, ruim 16 miljoen wordt vrijgemaakt voor natuur, recreatie en landschap. Met de ondertekening van de financiële overeenkomst is de eerste 5 miljoen van dit bedrag direct beschikbaar. De ontwikkeling van de groene projecten gaat daarmee gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwbouw. Afhankelijk van de vrijgekomen gelden vanuit onder meer het Investeringsbudget Landelijk Gebied, vult de provincie het initiële bedrag van 5 miljoen aan tot ongeveer 16 miljoen euro, voor de eerste periode van deze overeenkomst tot en met 2013.

Met de ondertekening zijn bovendien afspraken gemaakt over de financiering van de gewenste aansluiting op de autosnelweg A9. Naar verwachting neemt de minister van Verkeer en Waterstaat in het voorjaar van 2010 het besluit of deze aansluiting er ook daadwerkelijk zal komen. De aansluiting zal dan voor 50 % worden betaald uit opbrengsten uit de woningbouw van ‘Wonen in het Groen’ en voor 50 % vanuit de ontwikkeling van bedrijventerrein Boekelermeer. Indien de kosten hoger blijken te zijn dan de 18 miljoen euro die nu is geraamd, draagt de provincie maximaal 5 miljoen euro bij voor de extra kosten van de ontwikkeling ‘Wonen in het Groen’.

Nu de ondertekening van de nadere financiële afspraken voor de eerste periode tot en met 2013 een feit is, kan de eerste fase – de bouw van in totaal 800 woningen en de realisatie van natuur en recreatiemogelijkheden – begin 2009 van start gaan. De eerste fase van de woningbouw van ‘Wonen in het Groen’ bestaat uit de bouw van 71 huurwoningen en 22 koopwoningen in het plan Zuiderloo in Heiloo. De verwachting is dat de verkoop van deze woningen in het voorjaar van 2009 van start gaat en dat de eerste paal in het najaar van 2009 geslagen kan worden. Voor de periode vanaf 2014 wordt het tweede deel van de financiële overeenkomst gesloten.

Het project ‘Wonen in het Groen’ beslaat het gebied tussen Heiloo, Castricum en Alkmaar. Het samenwerkingsproject van de gemeente Castricum, de gemeente Heiloo en de provincie Noord-Holland is tot stand gekomen om een bijzonder woonlandschap in dit gebied te kunnen realiseren. De gemeente Alkmaar is als partner bij het project betrokken in verband met de gewenste nieuwe aansluiting van bedrijventerrein de Boekelermeer op de A9 nabij Heiloo. Naast woningbouw en infrastructuur vormen investeringen in groen en recreatie een meer dan gemiddeld onderdeel van het project. Er wordt onder andere een netwerk van fiets- en wandelpaden aangelegd in het gebied. Ook natuurontwikkeling vormt een grote component in het project, inclusief waterberging en faunapassages onder wegen. Juist de combinatie van woon- en landschapskwaliteit maakt ‘Wonen in het Groen’ tot een voorbeeldproject.

Voor de ontwikkeling van het project ‘Wonen in het Groen’ gelden de volgende uitgangspunten:
• de realisatie van 2000 à 2400 woningen in 15 jaar
• de realisatie van 200 hectare natuur en/of waterberging en 100 hectare compensatie voor de aansluiting op de A9
• de realisatie van fiets- en wandelpaden
• de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A9 met de bijbehorende toegangswegen.

Een voorwaarde voor de bouw van totaal 2400 is de realisatie van de aansluiting op de A9. De provinciale weg N203 kan een verdere toename van het verkeer met de komst van meer dan 800 woningen namelijk niet aan. De komende tijd zal Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met de regio een variantennota opstellen. Op basis hiervan wordt besloten of een aansluiting op de A9 mogelijk is en op welke plaats de aansluiting komt. Naar verwachting kan begin 2010 een besluit over de aanleg worden genomen. Tot die tijd mogen er maximaal 800 woningen in het gebied gebouwd worden. Met de financiële ondertekening van 18 december is de start voor deze bouw een feit.

Donderdag 18 december 2008 − bron: Provincie Noord-Holland

2023-02-02 De verbouwing van de muziekschool in Heiloo valt zes ton duurder uit.
2023-01-29 Brand in bewoond tuinhuisje
2023-01-27 Subsidie energiebesparing bestaande woningen verlengd
2023-01-26 Klok Witte Kerk doet het weer
2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen OekraĂŻners in gemeentehuis.
2023-01-23 Een nieuwbouwhuis in Heiloo?
2023-01-21 Massale inzet van brandweer bij GGZ
2023-01-19 Nieuwe regels voor rioolaansluitingen
2023-01-16 Het nieuwe gemeentehuis in Heiloo wordt concreet.

Meer nieuws met auto band boekelermeer bouw fiets gemeente snelweg wandel woning zon zuiderloo


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Johan Kraakman
bron: Johan Kraakman
Bron: Op tv gezegd door
bron: Op tv gezegd door