Nieuws

Drukke bijeenkomst over integraal jeugdbeleid

ARCHIEF: Woensdag 21 januari 2009 De opkomst maandagavond 19 januari was groot bij de op initiatief van de gemeente georganiseerde werkbijeenkomst over integraal jeugdbeleid, waar door alle aanwezigen over de zo genoemde te halen ‘resultaatgebieden’ voor 2009 werd gediscussieerd.

Afgevaardigden uit de politiek, van scholen en kinderopvang, bibliotheek, jeugdinstellingen en jongerenorganisaties, GGD, ouders en niet te vergeten de jeugd zelf (variërend in de leeftijd 12-23 jaar) waren hierbij aanwezig. Het activiteitenprogramma van 2009, waarin de in Nota 1 vaststaande projecten en daarvan losstaande voorstellen staan, werd besproken en geëvalueerd in kleinere werkgroepjes. Gezocht werd naar antwoorden op- en suggesties over de vragen of er behoefte is aan deze voorgestelde activiteiten en gaat de doelstelling voor 2009 bereikt worden, kortom: wat vindt men hiervan? En niet onbelangrijk: hoe denkt de Heiloose jeugd erover. De gemeente blijft, ondanks diverse initiatieven, zoals de website Highlow.nu, steeds op zoek naar de meest effectieve manier om jongeren te bereiken. Vanuit de werkgroep jongeren kwamen dan ook een aantal heldere tips om de bereikbaarheid te vergroten, zoals het benaderen van- en samenwerken met (sport)verenigingen en scholen en meer interactie op de website door bijvoorbeeld de mogelijkheid van chatten. De toekomstige Jongeren Informatie Bus (JIB) kan volgens de jongeren hierbij ook een grote rol gaan spelen. Er is behoefte aan speelplekken voor jongeren, niet alleen voor de jeugd, maar tevens voor de kleinsten in de leeftijd van 0-6 jaar. Een opmerking uit de jongerenwerkgroep was, dat bijvoorbeeld een aangelegd voetbalveldje dan wel moet uitnodigen om te mógen voetballen. Bij het toekomstige Centrum voor Jeugd en Gezin zouden de jongeren in eerste instantie niet zo snel naar binnenlopen. ,,Dan moet je wel lef hebben, om bij een vreemde met je probleem aan te kloppen,” aldus één van de jeugdige deelnemers. Liever zouden ze hun problemen anoniem of via een bekende persoon kenbaar maken. In hun ogen zou een bijeenkomst over alcohol- en drugspreventie beter werken als de school en de ouders erbij betrokken zouden worden. Bij kunst- en culturele activiteiten zou een soort Uitmarkt voor jongeren voor meer bekendheid kunnen zorgen. Wethouder Veger was enthousiast over de grote opkomst, vooral het aantal jongeren in de zaal deed hem deugd. ,,Je ziet dat jeugdbeleid leeft onder veel mensen, er zijn velen bij betrokken. Het is van belang hierover goed met de jeugd te communiceren.” Hij sprak de hoop uit, dat meer jongeren zich aansluiten bij ‘De Denktank’, de spreekbuis van de jeugd van Heiloo.

Woensdag 21 januari 2009 − bron: Uitkijkpost

2022-11-20 â€™Durf vooral om hulp te vragen’.
2022-09-12 Auto’s gestolen met gekopieerde elektrische sleutels.
2022-07-13 Het zusje van Freddy Fit heet Madelief Sportief
2021-12-22 Vermoedens van zorgfraude? Meld het bij ons
2021-10-14 OfficiĂ«le start Jongerenraad met launch event
2021-10-08 Online enquĂŞte over participatie
2021-09-30 Week van de opvoeding, verhaal uit de praktijk
2021-09-27 Hulp aan ondernemers in de strijd tegen criminaliteit
2021-08-09 Al onze officiĂ«le publicaties online

Meer nieuws met activiteiten alcohol bereikbaarheid betrokken