Nieuws

Informatiebijeenkomst gasopslag Bergermeer

ARCHIEF: Vrijdag 30 januari 2009 TAQA Energy houdt op 4 en 11 februari aanstaande informatiebijeenkomsten voor omwoners en andere belangstellenden van het geplande project Gasopslag Bergermeer. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld te informeren over het project en eventuele effecten die voortkomen uit het MER (Milieu Effecten Rapportage) toe te lichten.

Het aardgasveld, het zogeheten “Bergermeer veld”, dat gelegen is tussen de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Schermer en Bergen is de locatie die TAQA beoogt te gaan gebruiken voor gasopslag. De opslagvoorziening is van cruciaal belang voor de continuïteit van de Nederlandse energievoorziening en voor het behoud van een sterke positie voor Nederland als ‘gasrotonde’ in de Europese gasmarkt. Tevens biedt deze gasopslag de mogelijkheid voor groot afnemers om hun gas inkopen te optimaliseren waardoor de flexibiliteit op de gasmarkt wordt vergroot.

Het MER is op 17 november 2008 ingediend bij het coördinerend bevoegd gezag (het Ministerie van Economische Zaken). Het MER, de vergunningaanvraag en de andere relevante stukken (startnotitie, adviezen, inspraakreacties en richtlijnen) zullen, tijdens openingsuren, vanaf 15 januari 2009 tot 26 februari 2009 ter inzage liggen bij de vier betrokken gemeentes (Alkmaar, Heiloo, Schermer, Bergen) en het Ministerie van Economische Zaken. De Commissie voor het milieueffectrapport zal uiterlijk 1 april 2009 advies uitbrengen over het MER.

De informatiebijeenkomsten zullen plaats vinden op:
- 4 februari om 20.00 uur in Hotel Marijke, Dorpsstraat 23, Bergen
- 11 februari om 20.00 uur in Theater de Vest, Canadaplein 2, Alkmaar

Vrijdag 30 januari 2009 − bron: Gasopslag Bergermeer

2021-09-24 Vervangen zendmast in Heiloo is niet nodig, zegt de gemeente.
2021-09-14 Geen besluitvorming over aansluiting A9 bij Heiloo
2021-09-09 Man stapt naar de rechter omdat de buren opeens met het hele gezin in de schuur zijn gaan wonen.
2021-09-06 ’De mensen gillen om woningen’.
2021-08-17 250 mensen positief getest op corona: opnieuw een lichte daling
2021-08-15 ’Via schaken leer je, dat er verschillende oplossingen zijn’.
2021-08-11 Den Helder vraagt om onderzoek naar geroofd joods vastgoed.
2021-08-10 277 mensen positief getest op corona: daling zet door
2021-08-09 Al onze officiële publicaties online

Meer nieuws met bergermeer gasopslag gemeente markt rap rotonde theater


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Richard v.d. Veldt
bron: Richard v.d. Veldt
Bron: Marko Tesselaar
bron: Marko Tesselaar