Nieuws

Informatiebijeenkomst gasopslag Bergermeer

ARCHIEF: Vrijdag 30 januari 2009 TAQA Energy houdt op 4 en 11 februari aanstaande informatiebijeenkomsten voor omwoners en andere belangstellenden van het geplande project Gasopslag Bergermeer. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld te informeren over het project en eventuele effecten die voortkomen uit het MER (Milieu Effecten Rapportage) toe te lichten.

Het aardgasveld, het zogeheten “Bergermeer veld”, dat gelegen is tussen de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Schermer en Bergen is de locatie die TAQA beoogt te gaan gebruiken voor gasopslag. De opslagvoorziening is van cruciaal belang voor de continuïteit van de Nederlandse energievoorziening en voor het behoud van een sterke positie voor Nederland als ‘gasrotonde’ in de Europese gasmarkt. Tevens biedt deze gasopslag de mogelijkheid voor groot afnemers om hun gas inkopen te optimaliseren waardoor de flexibiliteit op de gasmarkt wordt vergroot.

Het MER is op 17 november 2008 ingediend bij het coördinerend bevoegd gezag (het Ministerie van Economische Zaken). Het MER, de vergunningaanvraag en de andere relevante stukken (startnotitie, adviezen, inspraakreacties en richtlijnen) zullen, tijdens openingsuren, vanaf 15 januari 2009 tot 26 februari 2009 ter inzage liggen bij de vier betrokken gemeentes (Alkmaar, Heiloo, Schermer, Bergen) en het Ministerie van Economische Zaken. De Commissie voor het milieueffectrapport zal uiterlijk 1 april 2009 advies uitbrengen over het MER.

De informatiebijeenkomsten zullen plaats vinden op:
- 4 februari om 20.00 uur in Hotel Marijke, Dorpsstraat 23, Bergen
- 11 februari om 20.00 uur in Theater de Vest, Canadaplein 2, Alkmaar

Vrijdag 30 januari 2009 − bron: Gasopslag Bergermeer

2020-09-18 Oppositie wil discussie over stoppen met afslag A9 Heiloo: ’Het wordt een bodemloze put’.
2020-09-16 Visie Aardgasvrije Wijken
2020-09-08 Vijf corona erbij in Castricum
2020-08-26 De Peiling: Weer meer cv-ketels verkocht.
2020-08-25 Corona: plus zes in de BUCH
2020-08-20 Ciska de Jong nieuwe gemeentesecretaris
2020-08-18 Corona: drie erbij in Castricum
2020-08-11 Corona in de afgelopen week
2020-08-07 Burgers maken zich zorgen over stinkend gft-afval.

Meer nieuws met bergermeer gasopslag gemeente markt rap rotonde theater


Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer
Bron: PS Photography
bron: PS Photography
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman