Nieuws

Tegenvaller Heiloo van zeven miljoen

ARCHIEF: Woensdag 4 februari 2009 Het verlies van de gemeente Heiloo op de herinrichting van het Stationsgebied blijkt niet 2,5 miljoen euro te zijn, maar minstens zes miljoen. Bovendien zal de gemeente op de grond in Stationsgebied West geen 3,5 miljoen euro winst maken, maar zelfs verlies lijden.

Dit blijkt uit de stukken voor de vergadering van de commissie openbare ruimte van komende woensdag. De gemeenteraad had voor de tekorten van het Stationsgebied in de begroting 2008 een dekking van 2,5 miljoen euro opgenomen. Daarnaast werd besloten drie panden in het Stationsgebied West te verwerven: de locatie BP, de locatie Nissan en de locatie Dansschool.

Het financiële resultaat van de herinrichting van de totale Stationsomgeving is sindsdien echter niet gunstiger geworden, zo schrijft het college: ,,Het voorstel is dan ook om Stationsomgeving Oost af te sluiten met een negatief saldo van ongeveer zes miljoen euro.'' Gebeurt dit niet, dan vreest het college dat het tekort door rentelasten nog verder zal stijgen. Het college wil dit gat dichten met de te verwachten winst van het grondbedrijf (G.3.522.00).

Voor Stationsgebied West stelt het college voor een afzonderlijke exploitatie op te stellen, waarin de reeds gemaakte kosten voor grondaankoop in West moeten worden opgenomen. Voor dit gebied verwachtte de gemeente in 2005 nog een opbrengst van 3,5 miljoen euro, gebaseerd op een berekening van een extern bureau. ,,Die geraamde opbrengst is niet meer reëel te achten. Uit nieuwe berekeningen moet nu de conclusie worden getrokken dan de opbrengst niet meer 3,5 miljoen is, maar nu een negatief saldo genereert'', aldus het college. Zo moeten bouwplannen voldoen aan het bestemmingsplan en het nieuwe beeldkwaliteitsplan. Dus kunnen daar bijvoorbeeld geen gebouwen van vier verdiepingen hoog worden gebouwd, maar slechts drie. Ook andere uitgangspunten, zoals vrijstaande woningen, zullen geen verhoging, maar eerder een verlaging van de totale opbrengsten opleveren, aldus het college.

Woensdag 4 februari 2009 − bron: Noordhollands Dagblad

2023-10-17 Politiek Heiloo heeft waardering voor sociaal wijkje Westerhoeve
2023-07-19 Plannen genoeg in Heiloo. Maar wat gaan ze kosten?
2023-03-28 Heiloo krijgt een nieuw gemeentehuis.
2023-03-16 De Peiling: ik ben blij met de verkiezingsuitslag
2023-02-16 Hij is er dan toch: de geldautomaat in het stationscentrum in Heiloo.
2023-01-10 Bijval in Heiloo voor een theeschenkerij in de Boekelermeer.
2022-11-05 Er moet een eind komen aan illegale bouw, vindt de politiek in Heiloo.
2022-09-01 Wie krijgt de verkeersdrukte voor de kiezen?
2022-06-22 ’Eind goed, al goed’ voor Heiloo na turbulent financieel jaar.

Meer nieuws met politiek stationscentrum


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Hans Laduc
bron: Hans Laduc
Bron: Paul
bron: Paul
Bron: Teun van Turenhout
bron: Teun van Turenhout