Nieuws

Klankbord voor De Loet

ARCHIEF: Dinsdag 3 maart 2009 ViVa zorggroep, Kennemer Wonen en de gemeente Heiloo zijn van plan om een wijkgerichte woonservicezone te ontwikkelen bij het huidige zorgcentrum De Loet. Bij alle stappen op weg naar de woonservicezone willen de drie initiatiefnemers bewoners en omwonenden betrekken. Daarom wordt een klankbordgroep opgericht.

In een woonservicezone komen woningen met en zonder aanpassingen voor jong en oud en voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg. U kunt denken aan een huisarts, fysiotherapeut, apotheek, activiteitenaanbod, enzovoort. Het aanbod wordt gebaseerd op de in de wijk aanwezige behoefte.

De klankbordgroep volgt het ontwikkelingsproces van de woonservicezone De Loet van dichtbij. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Heiloo raadplegen de klankbordgroep voordat zij besluiten nemen over de woonservicezone De Loet. De klankbordgroep komt ongeveer eens in de twee maanden bijeen.

Op 10 februari jl. zijn tijdens een inloopbijeenkomst in De Loet de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de plannen gepresenteerd. De reacties van bezoekers zijn inmiddels binnen en worden doorgegeven aan de architect, zodat hij deze mee kan nemen bij het opstellen van een ontwerp.

U kunt zich voor 25 maart per mail aanmelden bij mevrouw K. Bonouvrie van Planadvies via kb@planadvies.com. Planadvies begeleidt het proces namens de initiatiefnemers. Voor meer informatie, onder andere over de rol van de klankbordgroep, kunt u contact opnemen met Planadvies, telefoonnummer 072 532 14 91.

Dinsdag 3 maart 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2022-11-14 Plantestafette in Noord-Holland van start
2015-07-28 Hoog bezoek in de Loet
2015-05-21 Knaagdierencentrum weg uit Heiloo
2015-04-17 De Nieuwe Loet met feestlijk kanonnenvuur geopend
2015-01-19 'Het was zo'n rustig buurtje in Heiloo'
2015-01-14 Bewoners De Loet keren terug naar 'oude stek'
2014-12-22 Benefietfilm ‘Bon Dieu!’ in De Beun in Heiloo
2014-11-25 Met Gouden Dagen Heiloo naar het Cobra museum
2014-11-01 Politiestudenten bezorgen ouderen een leuke middag

Meer nieuws met de loet klankbord


Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: OBS De Springschans
bron: OBS De Springschans
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo
Bron: Hans Couzijn
bron: Hans Couzijn