Nieuws

Kennemer Wonen verkoopt woningen

ARCHIEF: Maandag 6 april 2009 Woningcorporatie Kennemer Wonen stelt circa 2.200 huurders in de gelegenheid hun huurwoning te kopen, waarvan 400 in Heiloo. Het is niet bijzonder dat men huurwoningen te koop aanbiedt, maar wel de schaal waarop het gebeurt.

Kennemer Wonen wil met deze actie verschillende doelen dienen. Naast het feit dat huurders in de gelegenheid worden gesteld om eigenaar van hun huurwoning te worden, levert de opbrengst een belangrijke impuls voor de ambitieuze nieuwbouwplannen van Kennemer Wonen. Kennemer Wonen verwacht met de verkoopactie tevens te kunnen bijdragen aan doorstroming op de woningmarkt, door de verkoopopbrengst te investeren in een nieuwe huurwoning. Hoe grootschaliger dit wordt aangepakt des te merkbaarder is het effect op de doorstroming.

Het is zeker niet de bedoeling van Kennemer Wonen om alle te koop aangeboden woningen ook daadwerkelijk kwijt te raken. ”Integendeel”, zegt directeur Dick Tromp, “we willen in ieder geval een aanzienlijk deel van onze huurders in de gelegenheid stellen hun wens te realiseren om een eigen woning te hebben. De ervaring leert echter dat een ruime meerderheid van een dergelijk aanbod geen gebruik maakt en dus bij ons blijft huren, maar we willen ze de kans wel geven”.

Maandag 6 april 2009 − bron: Kennemer Wonen

2022-07-04 Veldwerk opent tijdelijke winkel voor Nepal in ’t Loo
2022-06-15 Campagne moet criminaliteit in de vastgoedwereld aanpakken
2022-06-08 Subsidie energiebesparing huurders
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg
2022-04-17 Twee keer een wietplantage in een rijtjeshuis in Heiloo.
2022-03-25 Kits Oonlie moet klaslokalen voor kinderopvang in Heiloo ontruimen, zegt de rechter.
2022-03-09 De poorten gaan dicht: eigen inwoners eerst bij nieuwbouwwoningen.
2022-03-08 AZ-huurling Thomas Ouwejan ster in Duitsland
2022-03-04 Zorgmijders en daklozen in dubbele woning aan de Kanaalweg in Heiloo.

Meer nieuws met huur woning corporatie te koop


Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra
Bron: de Waard b.v.
bron: de Waard b.v.
Bron: ZOGO Zorgvastgoed
bron: ZOGO Zorgvastgoed
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant