Nieuws

Kennemer Wonen verkoopt woningen

ARCHIEF: Maandag 6 april 2009 Woningcorporatie Kennemer Wonen stelt circa 2.200 huurders in de gelegenheid hun huurwoning te kopen, waarvan 400 in Heiloo. Het is niet bijzonder dat men huurwoningen te koop aanbiedt, maar wel de schaal waarop het gebeurt.

Kennemer Wonen wil met deze actie verschillende doelen dienen. Naast het feit dat huurders in de gelegenheid worden gesteld om eigenaar van hun huurwoning te worden, levert de opbrengst een belangrijke impuls voor de ambitieuze nieuwbouwplannen van Kennemer Wonen. Kennemer Wonen verwacht met de verkoopactie tevens te kunnen bijdragen aan doorstroming op de woningmarkt, door de verkoopopbrengst te investeren in een nieuwe huurwoning. Hoe grootschaliger dit wordt aangepakt des te merkbaarder is het effect op de doorstroming.

Het is zeker niet de bedoeling van Kennemer Wonen om alle te koop aangeboden woningen ook daadwerkelijk kwijt te raken. ”Integendeel”, zegt directeur Dick Tromp, “we willen in ieder geval een aanzienlijk deel van onze huurders in de gelegenheid stellen hun wens te realiseren om een eigen woning te hebben. De ervaring leert echter dat een ruime meerderheid van een dergelijk aanbod geen gebruik maakt en dus bij ons blijft huren, maar we willen ze de kans wel geven”.

Maandag 6 april 2009 − bron: Kennemer Wonen

2020-06-29 Holland Sport exploiteert per 1 juli binnensportaccommodaties
2020-06-23 Uitstel voor plannen nieuwbouw Landgoed Willibrordus Heiloo
2020-06-04 Voorontwerpbestemmingsplan Westerweg 279
2020-04-27 Tulpen verzachten eenzaamheid
2020-04-15 In Heiloo wordt volop doorgebouwd: 150 huizen op stapel in Zuiderloo
2020-04-10 Appartementencomplex Ypehove in Heiloo naar Zweeds vastgoedbedrijf, bewoners balen
2020-03-26 Voorrang voor huurders die doorstromen
2020-03-26 Tienerverdachten langer in voorarrest
2020-03-09 ’Sociaal bouwen op kleine locaties in Heiloo’

Meer nieuws met huur woning corporatie te koop


Bron: de Waard b.v.
bron: de Waard b.v.
Bron: ZOGO Zorgvastgoed
bron: ZOGO Zorgvastgoed
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant