Nieuws

Praktisch verkeersexamen voor basisschoolleerlingen

ARCHIEF: Dinsdag 28 april 2009 Donderdag 23 april werd het praktisch verkeersexamen afgenomen aan 238 leerlingen uit groep 7 of 8 van de zes deelnemende basisscholen. Het examen is een vervolg op de verkeerslessen op school, gegeven door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Heiloo.

Hier werd aandacht besteed aan verschillende, soms onoverzichtelijke, verkeerssituaties in Heiloo, waar kinderen in de praktijk dagelijks mee te maken krijgen. Naast het schriftelijk verkeersexamen is de route, die de leerlingen moeten afleggen en hen dwars door Heiloo leidt, een goede test om te laten zien, dat ze de regels kennen en weten hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Op tien verschillende controleposten, verspreid over de route, werd onder andere gelet op het stoppen bij een verkeerslicht, voorrang geven en richting aangeven. Het startpunt was bij Het Baafje. Petra Brouwer, verkeersouder en coördinator van de ‘klaar-over’brigade bij de drukke kruising Stationsweg-Breedelaan, verrichtte het startschot voor het praktisch verkeersexamen. Ryan Lievaart, voorzitter van VVN afdeling Heiloo, benadrukte de noodzaak van klaar-overs op drukke punten in de buurt van scholen.

In de route waren een aantal lastige verkeerssituaties opgenomen. ,,Zo is de bocht bij Het Hoekstuk voor fietsers die linksaf willen slaan soms lastig te nemen. Gelukkig wordt hier na de renovatie van het winkelcentrum iets aan gedaan. Ook moeten de leerlingen goed opletten bij de rotonde Zeeweg-Malevoort. Bij voorrangssituaties in het algemeen moet men sowieso goed uitkijken.” In mei zal het examen met iedere deelnemende klas worden besproken, waarbij vervolgens de diploma’s worden uitgereikt.

Dinsdag 28 april 2009 − bron: Uitkijkpost

2019-02-21 Afsluiting Stationsweg snoeien bomen
2019-02-13 Laatste puntjes op de ‘i’ werk Malevoort
2019-02-13 Advies gemeente: 'U kunt ook buitenom rijden'.
2019-02-11 Afsluiting Kuillaan voor Paddentrek
2019-02-06 Glad op de wegen? Dit moet je doen
2018-12-18 Ontwerp saneringsprogramma verkeerslawaai Kennemerstraatweg noord
2018-12-05 Definitief saneringsplan railschermen Heiloo vastgesteld
2018-12-04 Verkeershinder door aanleg verkeerstelpunten
2018-09-28 Lintje voor Gerda Gerritsen-Doorenspleet

Meer nieuws met verkeer


Bron: Peter Bijkerk
bron: Peter Bijkerk
Bron: InaS
bron: InaS
Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: Gemeente Heiloo
bron: Gemeente Heiloo