Nieuws

Praktisch verkeersexamen voor basisschoolleerlingen

ARCHIEF: Dinsdag 28 april 2009 Donderdag 23 april werd het praktisch verkeersexamen afgenomen aan 238 leerlingen uit groep 7 of 8 van de zes deelnemende basisscholen. Het examen is een vervolg op de verkeerslessen op school, gegeven door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Heiloo.

Hier werd aandacht besteed aan verschillende, soms onoverzichtelijke, verkeerssituaties in Heiloo, waar kinderen in de praktijk dagelijks mee te maken krijgen. Naast het schriftelijk verkeersexamen is de route, die de leerlingen moeten afleggen en hen dwars door Heiloo leidt, een goede test om te laten zien, dat ze de regels kennen en weten hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Op tien verschillende controleposten, verspreid over de route, werd onder andere gelet op het stoppen bij een verkeerslicht, voorrang geven en richting aangeven. Het startpunt was bij Het Baafje. Petra Brouwer, verkeersouder en coördinator van de ‘klaar-over’brigade bij de drukke kruising Stationsweg-Breedelaan, verrichtte het startschot voor het praktisch verkeersexamen. Ryan Lievaart, voorzitter van VVN afdeling Heiloo, benadrukte de noodzaak van klaar-overs op drukke punten in de buurt van scholen.

In de route waren een aantal lastige verkeerssituaties opgenomen. ,,Zo is de bocht bij Het Hoekstuk voor fietsers die linksaf willen slaan soms lastig te nemen. Gelukkig wordt hier na de renovatie van het winkelcentrum iets aan gedaan. Ook moeten de leerlingen goed opletten bij de rotonde Zeeweg-Malevoort. Bij voorrangssituaties in het algemeen moet men sowieso goed uitkijken.” In mei zal het examen met iedere deelnemende klas worden besproken, waarbij vervolgens de diploma’s worden uitgereikt.

Dinsdag 28 april 2009 − bron: Uitkijkpost

2022-11-29 Als de aansluiting op de A90 er is, krijgt Heiloo een knip in de Kanaalweg.
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-09-28 Kruispunten Heiloo onder de loep.
2022-09-01 Wie krijgt de verkeersdrukte voor de kiezen?
2022-08-24 Informatiebijeenkomst verkeersonderzoek Heiloo
2022-08-07 Dode en meerdere gewonden na verkeersongeval in Sint Pancras
2022-07-29 Treinverkeer Heiloo stilgelegd vanwege zoekactie naar inbreker
2022-07-08 Snoeiwerkzaamheden en rioolinspectie Stationsweg
2022-07-01 Resultaten verkeersonderzoek bekend

Meer nieuws met verkeer


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: 💙M@rtine🇳🇱
bron: 💙M@rtine🇳🇱
Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: Peter Bijkerk
bron: Peter Bijkerk