Nieuws

Wonder van Heiloo 600 jaar

ARCHIEF: Woensdag 6 mei 2009 HEILOO - Het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood viert dit jaar haar 600-jarig bestaan. Het wonder van Heiloo is een houten Mariabeeldje dat rond 1400 steeds terugkeerde op dezelfde plek. Een koopman die Maria ging eren, zag de wind keren en bouwde de eerste kapel.

Koeienhoeder Nelis uit het gehucht Runxputte kon op zijn achtendertigste jaar nog niet verder tellen dan twaalf. Toen hij in het voorjaar kievitseieren ging zoeken op het land van boer Siemen, trapte hij met zijn klomp op een kantig blok onder het zand. Hij woelde deze met zijn handen los en greep er naar om hem weg te gooien. Maar bukkend zag hij dat het een houten beeldje was van Maria met het Jezuskind. Zijn moeder veegde het met een doek schoon van zand en stof en borg het in een oude kist om het de volgende dag te dragen naar meneer pastoor. Maar toen Nelis zich 's morgens over het land van boer Siemen naar zijn koeien repte, vond hij bij een kuiltje met drie kievitseieren weer het houten beeld van de Moedermaagd.

Tegelijkertijd voer een rijk koopman uit Alkmaar, Johannes Mors genaamd, met een schip vol ijzer op zee. Toen hij met zijn boot dagenlang dobberde zonder wind, zodat hij met zijn matrozen de hongerdood dreigde te sterven, droomde hij van het Runxputter beeldje van Nelis, zonder dat hij er ooit van had gehoord. Toen klonk er, zo wil het verhaal, plotseling een wonderschone vrouwenstem die zei: "De wind zal waaien als je mij vereren gaat!". Hij had niet mooier kunnen dromen, want de zuidenwind stak onverwachts op en zijn schip voer mee. En toen hij later bij Limmen onder Heiloo het gehucht Runxputte had gevonden, schonk hij een beurs vol gouddukaten voor het bouwen van een stenen genadeoord.

In de boekhouding van het Domkapittel van Utrecht wordt in 1409 melding gemaakt van een rector aangesteld in Heiloo in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Dit is de eerste schriftelijke verwijzing naar het bestaan van de plaats en naar een kapel aan Maria toegewijd. Deze kapel wordt in 1573 bij het beleg van Alkmaar verwoest. Daarna kropen bedevaartgangers lange tijd biddend rondom de ruines van de kapel over het zogenaamde kruippad. Het terrein komt in 1817 in handen van Fontein Verschuir, oud-burgemeester van Alkmaar. Hij laat het terrein afzetten en bewaken door de politie. In 1905 komt de plaats weer in handen van de katholieke kerk en wordt het bedevaartoord hersteld, eerst met een noodkapel en sinds 1930 met de huidige kapel op de fundamenten van de oude.

De put met het geneeskrachtige Heiloowater is nog veel ouder, in ieder geval 1000 jaar. In 1713 was de put gedempt en heerste er veepest. De put begon plotseling te stromen waarmee het vee gered kon worden. Dat leverde een enorme hype op. Bij het herstel in 1905 begint de put na een half uurtje graven direct weer te stromen. Sindsdien stroomt de put vrijwel onafgebroken.

Heiloo is geen Lourdes, geen Fatima of Kevelaer. Toch vinden vele tienduizenden mensen per jaar hun weg naar dit zes hectaren groot oord, met zijn Genadekapel en Runxputte (Mariabron), omgeven door een bid- en bezinningspark. Groepen, groot en klein, komen naar Heiloo “te bedevaarten,” de meeste bezoekers echter zoeken hun eigen weg.

Op 31 mei 2009 wordt het 600-jarig jubilieum van het heiligdom gevierd met een Diocesane bedevaart. Later op de dag is een feestelijke eucharistieviering met Bisschop J.M. Punt als voorganger en aansluitend een lichtprocessie door het park.

Woensdag 6 mei 2009 − bron: Onze Lieve Vrouw ter Nood

2023-11-29 Camera’s om spoken en heksen te verjagen van Maria heiligdom?
2023-10-18 Grote hennepkwekerij ontdekt aan Runxputteweg
2023-10-18 Hennepkwekerij aangetroffen
2022-10-05 Het wonder van het ’Putje’van Heiloo.
2022-06-17 Bier en bezinning tijdens derde dag Wandel4daagse Alkmaar
2022-03-16 Veertien Oekraïeners beleven hun eerste nacht op het bedevaartsoord in Heiloo.
2021-07-12 Mijn pelgrimstocht werd er een vol ontberingen | column
2020-03-16 Bisschop bidt op bedevaartsoord voor bescherming tegen Corona-virus
2018-06-22 Blaren en bezinning voor wandelaars: "Ik heb overal spierpijn, maar we gaan door"

Meer nieuws met onze lieve vrouwe ter nood runxputte heiligdom


Bron: Jacco Tuijn Photography 🇺🇦
bron: Jacco Tuijn Photography 🇺🇦
Bron: Rienk Kuiper
bron: Rienk Kuiper
Bron: Jacco Tuijn
bron: Jacco Tuijn
Bron: RQPOST
bron: RQPOST