Nieuws

ARCHIEF: Vrijdag 21 augustus 2009 Het is bekend dat GGZ-cliënten extra gezondheidsrisico’s lopen vanwege een vaak ongezonde leefstijl, bijwerkingen van psychiatrische medicatie en door de psychiatrische ziekte zelf. Daarom is een project Voeding ”Ha, lekker gezond” gestart.

Vanuit de overheid wordt er campagne gevoerd om overgewicht tegen te gaan. Overgewicht geeft namelijk risico’s op ondermeer hart- en vaatziekten, kanker, suikerziekte en ziekte aan de ademhalingsorganen. Binnen de divisie Langdurende psychiatrie worden alle cliënten (op vrijwillige basis) gescreend op risicoaspecten als hart- en vaatziekten, suikerziekte, cholesterolproblemen en hoge bloeddruk. Gezonde voeding (en bewegen) is belangrijk om risico’s te verminderen of overgewicht te voorkomen.

De projectgroep wil de komende jaren meer aandacht voor, betrokkenheid bij en kennis over gezonde voeding bij alle cliënten en hulpverleners binnen de divisie Langdurende psychiatrie verkrijgen. Dit wil men doen door allerlei acties op te zetten en informatie en voorlichting te geven. Een voorbeeld is een receptenwedstrijd die nu loopt.

Op 3 september zal op alle ACÂ’s en in de Bistro te Heiloo aandacht worden gegeven aan gezonde voeding. Met posters en flyers wordt dit kenbaar gemaakt.

Vrijdag 21 augustus 2009 − bron: GGZ-NHN

2023-03-16 Met een drone de boomtoppen controleren en tuinen aanleggen op daken.
2023-03-13 Deze boeren verkopen hun eten liever aan de buren
2023-02-08 Verwarming op vorststand, douches koud.
2023-01-25 Verdachte (64) opgepakt voor brandstichting in GGZ-kliniek
2023-01-25 Verdachte (64) opgepakt voor brandstichting in GGZ-kliniek
2023-01-25 Verdachte (64) opgepakt voor brandstichting in GGZ-kliniek
2023-01-21 Massale inzet van brandweer bij GGZ
2023-01-03 Ontmoet Event in sporthal de Enterij
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend

Meer nieuws met ggz eten gezond


Bron: GGZ NHN
bron: GGZ NHN
Bron: Gerda van Dijk
bron: Gerda van Dijk
Bron: Frank van Eykelen
bron: Frank van Eykelen
Bron: Frank van Eykelen
bron: Frank van Eykelen