Nieuws

VVD reageert op advertentie NCPN

ARCHIEF: Dinsdag 15 september 2009 Vorige week heeft de heer Gomes van de NCPN in de Uitkijkpost de tekst gepubliceerd die hij heeft uitgesproken tijdens de bijeenkomst met Minister van der Hoeven in het DSB-stadion aangaande de ontwikkelingen rondom de gasopslag onder Bergen.

Gomes stelt dat dit schadelijk is voor alle gemeentes in de buurt incl. Heiloo en hij stelt dat het een ondemocratisch gebeuren is. Hij merkte op dat er maar één van de twee aanwezige raadsleden uit Heiloo het woord heeft gevoerd. Op de website van de VVD Heiloo staat de reactie de lezen van het andere raadslid Theo van Beek.

"Voor de VVD Heiloo volg ik dit onderwerp op de voet waarbij ik meerdere bijeenkomsten heb bezocht. Daarbij heb ik niet de indruk gekregen dat het proces ondemocratisch verloopt. Tot nu toe en ook tijdens de bijeenkomst met de Minister was mijn indruk dat er (terecht) voldoende ruimte is voor inspraak. Met name de Minister geeft gehoor aan de wens voor verder onderzoek. Tijdens de sessie met de Minister zijn de mijns inziens belangrijkste vragen, die ik ook had, door sprekers uit Bergen en Alkmaar naar voren gebracht. De diverse betrokken partijen (vooral uit Bergen) zijn het lang niet altijd eens met de Minister en/of Taqa. Mogelijk zal dit ook niet zo zijn na beantwoording van de vragen, het nader onderzoek, de keuze van de plek i.v.m. schade aan de natuur, de uitwerking van de schaderegeling, de oplosregeling voor oude gevallen et cetera maar dat wil niet zeggen dat het besluit voor ja/nee gasopslag onder Bergen ondemocratisch wordt genomen. Verder zijn we het niet eens met de heer Gomes dat dit alleen het Grootkapitaal dient want we zien een forse impuls voor de werkgelegenheid in onze regio."

"De gevolgen voor Heiloo schat ik vooralsnog beperkt en acceptabel in. Het gevaar voor aardtrillingen die tot schade zouden kunnen leiden ligt in Bergen op het niveau of dit nu wel of geen schade zou kunnen geven. Gezien de afstand speelt dit thema niet echt een rol. Wel komt er een pijpleiding door Heiloo van de ondergrondse opslag in Bergen naar de verwerkingsfabriek in de Boekelermeer. Deze wordt echter via geavanceerde horizontale boortechniek (via locatie ijsbaan) onder het Heilooer bos door aangelegd waardoor de schade boven de grond erg beperkt blijft. Wat echter wel een heel erg belangrijk punt is voor onze Gemeente en met name ondernemend Heiloo (en waar de heer Gomes niet over spreekt) is het effect van de bouw van de verwerkingsfabriek in het Alkmaarse deel van de Boekelermeer. In de omgeving van de fabriek gaan op basis van regels van VROM (Bevi) beperkingen gelden voor de ontwikkeling van (ook reeds bestaande) bedrijven in verband met een veiligheidszone. Vooralsnog raakt, op basis van de nu bekende info, deze zone ons deel van de Boekelermeer niet. Net als B&W, ook aanwezig op de genoemde bijeenkomst, houden we met name dit aspect als VVD Heiloo goed in de gaten. Enerzijds is de regeling voor de vaststelling van de veiligheidszone aangepast en het precieze effect nog niet goed duidelijk en anderzijds zou richting zuiden geschoven kunnen worden met de locatie van de fabriek waardoor ons bedrijventerrein toch (nadelig) betrokken zou kunnen worden. Gezien de huidige situatie t.a.v. Heiloo was er mijns inziens niet direct reden om het woord te voeren op de genoemde bijeenkomst."

Dinsdag 15 september 2009 − bron: VVD Heiloo

2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.
2023-01-10 Bijval in Heiloo voor een theeschenkerij in de Boekelermeer.
2022-11-29 Als de aansluiting op de A90 er is, krijgt Heiloo een knip in de Kanaalweg.
2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-11-05 Er moet een eind komen aan illegale bouw, vindt de politiek in Heiloo.
2022-10-06 VVD pleit voor geluidsscherm met zonnepanelen langs de A9 bij Heiloo.
2022-09-27 Bouw 46 appartementen Ter Coulster kan sneller, zegt raad Heiloo
2022-09-01 Wie krijgt de verkeersdrukte voor de kiezen?

Meer nieuws met vvd ncpn politiek gemeenteraad gasopslag


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: VVDHeiloo
bron: VVDHeiloo
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman