Nieuws

Sobere begroting voor gemeente Heiloo

ARCHIEF: Maandag 21 september 2009 De gemeente Heiloo ziet de jaren tot en met 2012 tegemoet met een structureel positief meerjarenperspectief op de begroting. Voor 2010 is het eindsaldo van de begroting door eenmalige uitgaven voor wetten, regels en ander beleid nog wel 335.000 euro negatief.

Het begrotingsjaar 2010 is een bijzonder jaar omdat in maart 2010 een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen en een nieuw college wordt benoemd. ‘Bovendien is het voor iedereen lastig te voorspellen hoe de economie zich ontwikkelt’, vertelt wethouder Hero Veger van Financiën. ‘Desondanks hebben we in de begroting wel nieuw beleid opgenomen.’ De OZB en andere belastingen stijgen in 2010 minimaal.

De sobere begroting houdt niet in dat er geen ontwikkelingen zijn in Heiloo:

  • Er staan voor volgend jaar de start van een klantcontactcentrum (KCC) en de komst van een nieuwe website op de planning. Het KCC heeft als doel om vragen van inwoners snel, duidelijk en naar tevredenheid te beantwoorden.
  • In Zuiderloo is in 2009 bodemverontreiniging geconstateerd. Halverwege 2010 kan de bouw daar nu naar verwachting beginnen. Het college zoekt naar woningbouwlocaties in het gebied die in de planning naar voren gehaald kunnen worden en bekijkt of voor de uitvoering samenwerking mogelijk is met een marktpartij.
  • Binnen vijf jaar is er vraag naar 90 plaatsen voor opvang voor mensen met dementie in Heiloo. In 2010 zullen er voorbereidingen getroffen worden om aan deze vraag te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van zorgcentra in Overkerck, de Loet en mogelijk de campingterreinen. Dit jaar nog bespreekt de raad nieuw beleid voor mantelzorgers en vrijwilligers. In 2010 wordt dit beleid uitgevoerd. Er zijn plannen voor bijvoorbeeld een vrijwilligerscoördinator.
  • Er is in 2010 extra aandacht voor de aanpak van schuldenproblematiek. Jongeren krijgen daarom in de bovenbouw van het basisonderwijs budgetvoorlichting om schulden later te voorkomen.
  • Een andere ontwikkeling op het gebied van jeugdbeleid is de start van het centrum voor Jeugd en Gezin in Heiloo. Hier werken zorginstanties samen om jeugd en jongeren en hun ouders efficiënter en effectiever te helpen.
Nu het college zijn plannen voor 2010 heeft neergelegd, gaat de gemeenteraad zich er over buigen. Op maandag 2 november laat de raadsleden horen wat zij van de plannen vinden in de algemene beschouwingen, op donderdag 5 november wordt de begroting vastgesteld.

Maandag 21 september 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2021-12-02 Ruim 40 procent minder restafval dan vorig jaar
2021-12-02 Heiloo onder de 100 kilo restafval per jaar.
2021-11-30 Dierenbescherming naar de rechter om opvang dieren af te dwingen
2021-11-23 Nieuw plan Zandzoom moet in het voorjaar klaar zijn.
2021-11-16 Collectieve zorgverzekering via de gemeente
2021-11-05 Beleid bijtincidenten vastgesteld
2021-11-03 Eigen volk eerst in de woningwereld.
2021-10-30 Vogelgriep bij bedrijf in Grootschermer
2021-10-29 Herstelfonds Heiloo: € 500.000 uitgegeven

Meer nieuws met gemeente wethouder


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Richard v.d. Veldt
bron: Richard v.d. Veldt
Bron: Marko Tesselaar
bron: Marko Tesselaar