Nieuws

Sobere begroting voor gemeente Heiloo

ARCHIEF: Maandag 21 september 2009 De gemeente Heiloo ziet de jaren tot en met 2012 tegemoet met een structureel positief meerjarenperspectief op de begroting. Voor 2010 is het eindsaldo van de begroting door eenmalige uitgaven voor wetten, regels en ander beleid nog wel 335.000 euro negatief.

Het begrotingsjaar 2010 is een bijzonder jaar omdat in maart 2010 een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen en een nieuw college wordt benoemd. ‘Bovendien is het voor iedereen lastig te voorspellen hoe de economie zich ontwikkelt’, vertelt wethouder Hero Veger van Financiën. ‘Desondanks hebben we in de begroting wel nieuw beleid opgenomen.’ De OZB en andere belastingen stijgen in 2010 minimaal.

De sobere begroting houdt niet in dat er geen ontwikkelingen zijn in Heiloo:

  • Er staan voor volgend jaar de start van een klantcontactcentrum (KCC) en de komst van een nieuwe website op de planning. Het KCC heeft als doel om vragen van inwoners snel, duidelijk en naar tevredenheid te beantwoorden.
  • In Zuiderloo is in 2009 bodemverontreiniging geconstateerd. Halverwege 2010 kan de bouw daar nu naar verwachting beginnen. Het college zoekt naar woningbouwlocaties in het gebied die in de planning naar voren gehaald kunnen worden en bekijkt of voor de uitvoering samenwerking mogelijk is met een marktpartij.
  • Binnen vijf jaar is er vraag naar 90 plaatsen voor opvang voor mensen met dementie in Heiloo. In 2010 zullen er voorbereidingen getroffen worden om aan deze vraag te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van zorgcentra in Overkerck, de Loet en mogelijk de campingterreinen. Dit jaar nog bespreekt de raad nieuw beleid voor mantelzorgers en vrijwilligers. In 2010 wordt dit beleid uitgevoerd. Er zijn plannen voor bijvoorbeeld een vrijwilligerscoördinator.
  • Er is in 2010 extra aandacht voor de aanpak van schuldenproblematiek. Jongeren krijgen daarom in de bovenbouw van het basisonderwijs budgetvoorlichting om schulden later te voorkomen.
  • Een andere ontwikkeling op het gebied van jeugdbeleid is de start van het centrum voor Jeugd en Gezin in Heiloo. Hier werken zorginstanties samen om jeugd en jongeren en hun ouders efficiënter en effectiever te helpen.
Nu het college zijn plannen voor 2010 heeft neergelegd, gaat de gemeenteraad zich er over buigen. Op maandag 2 november laat de raadsleden horen wat zij van de plannen vinden in de algemene beschouwingen, op donderdag 5 november wordt de begroting vastgesteld.

Maandag 21 september 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2024-02-23 Jorien van den Beij is de nieuwe gemeentesecretaris van Heiloo
2024-02-19 Tot duizenden euro’s subsidie voor isolatie eigen woning
2024-02-08 Ook slachtoffer schietpartij Alkmaar opgepakt
2024-02-07 Cyclomedia maakt foto's openbare ruimte
2024-01-30 Onzekere toekomst: moet Heiloo verder zonder zwembad en theater?
2024-01-24 Voorlezen tijdens Nationale Voorleesdagen én daarna
2024-01-23 Open huis nieuwe locatie gemeentehuis en bibliotheek
2024-01-19 Bedrijventerreinen Heiloo op orde bij onaangekondigde controles
2024-01-18 De nieuwe Zorgkrant is onderweg

Meer nieuws met gemeente wethouder


Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo