Nieuws

Bestemmingsplan Noordwest ter inzage

ARCHIEF: Woensdag 30 september 2009 Vanaf morgen ligt het ontwerpbestemmingsplan Noordwest ter inzage. Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend van aard: de bestaande situatie of bebouwing en het bestaande gebruik is uitgangspunt voor het toekennen van de bestemmingsregelingen.

Het plangebied omvat het noordwestelijk deel van de bebouwde kom van Heiloo. Het betreffende gebied wordt in het noorden begrensd door de Belieslaan, in het oosten door de spoorlijn, in het zuiden door de Zeeweg en in het westen door de Noorderneg en de Omloop. De gronden waar de beide campingterreinen (Heiloo en Klein Varnebroek) zijn gesitueerd, maken geen deel uit van het ontwerpbestemmingsplan. Door middel van het ontwerpbestemmingsplan worden (delen van) negen bestemmingsplannen geactualiseerd.

De bestemming ‘Wonen’ is de meest voorkomende bestemming in het plangebied. De bebouwing aan de Westerweg is voor het grootste gedeelte ondergebracht in de bestemming ‘Gemengd’, waarbinnen meer mogelijk is dan wonen alleen. De voortuinen zijn veelal bestemd als ‘Tuin’. Op het overige deel van de erven kunnen binnen de bestemming ‘Wonen’ of ‘Gemengd’ aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd. Overige functies in het plangebied zijn onder andere maatschappelijke voorzieningen, sportvoorzieningen en bedrijvigheid. De projecten in het plangebied, op respectievelijk de locatie voormalig postkantoor en de locatie Maalwater, zijn op de plankaart ingetekend.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 1 oktober 2009 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan in de genoemde periode eveneens ter inzage in de leeszaal van de bibliotheek Heiloo, Westerweg 250, geopend dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 20.30 uur, woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook downloaden.

Woensdag 30 september 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2023-01-16 Het nieuwe gemeentehuis in Heiloo wordt concreet.
2022-10-07 Dijk moet worden verhoogd.
2022-09-05 Dode in Heiloose sloot is 36-jarige inwoner: 'geen misdrijf'
2022-09-05 Lichaam van gezochte 36-jarige man gevonden onder het kroos in een sloot in Heiloo.
2022-09-05 Dode gevonden in water Heiloo
2022-05-15 Terugloop van padden in het Heilooërbos is dramatisch.
2022-04-05 Werkzaamheden spoorwegovergang Kerkelaan - Belieslaan
2022-03-03 Nieuwe weginrichting voor deel Westerweg en Het Zevenhuizen
2022-01-10 Drieduizend bollen geplant in natuurgebieden Heiloo

Meer nieuws met belieslaan westerweg zeeweg omloop


Bron: Traumaheli-MMT.nl
bron: Traumaheli-MMT.nl
Bron: Paul Stam
bron: Paul Stam
Bron: Paul ten Have
bron: Paul ten Have
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online