Nieuws

Bijeenkomst Woonservicesteunpunt De Loet

ARCHIEF: Woensdag 25 november 2009 De gemeente Heiloo en ViVa! Zorggroep willen rondom de Loet een woonservicesteunpunt ontwikkelen. Dit is een combinatie van nieuwe woningen en voorzieningen rond welzijn en zorg. Op maandag 7 december is er een tweede inloopbijeenkomst over het servicesteunpunt.

U kunt tijdens de bijeenkomst het structuurplan bekijken. Ook kunt u vragen stellen en uw wensen kenbaar maken. Daarnaast kunt u op de avond vernemen op welke wijze de mogelijkheden voor een nieuw bouwplan voor De Loet zijn opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan Noord-Oost.

Een woonservicezone is een plek om te wonen, met welzijns- en zorgvoorzieningen in de buurt. Omdat het om een kleinere wijkgerichte welzijns- en zorgvoorziening gaat wordt het hier een woonservicesteunpunt genoemd. Er komt een wijkgericht zorgaanbod en activiteiten voor jong en oud. Niet alleen bewoners van De Loet kunnen hier straks terecht, maar ook alle andere inwoners van de wijk.

Op maandag 7 december kunt u uw reactie geven op het structuurontwerp van De Loet. Dit is een plan waarin de hoofdlijnen van het ontwerp van het gebouw en het omliggende gebied worden weergegeven. Wij vinden het belangrijk om te horen wat u van de plannen vindt. Op de eerste inloopbijeenkomst in februari van dit jaar heeft u samen met andere omwonenden uw reactie kunnen geven. ViVa! Zorggroep heeft deze opmerkingen waar mogelijk in de plannen verwerkt. Wij zijn benieuwd naar uw reacties op het structuurontwerp voor de nieuwe bebouwing. Deze reacties worden waar mogelijk weer verwerkt in het voorlopig ontwerp.

De gemeente Heiloo wil graag op meerdere plekken in Heiloo ’woonservicezones’ realiseren. In een woonservicezone komen woningen met en zonder aanpassingen voor jong en oud. Maar waar u ook terecht kunt voor verschillende voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg. U kunt denken aan een huisarts, fysiotherapeut, apotheek, maaltijdverstrekking en activiteiten voor jong en oud. Niet iedere woonservicezone is hetzelfde. Dit hangt af van waar de inwoners van de wijk behoefte aan hebben. In de visie ‘Wonen, welzijn en zorg’ is de basis gelegd voor het realiseren van deze zones.

De gemeente denkt aan de volgende locaties:
· Overkerck: hier wil de gemeente een centrale woonservicezone van waaruit heel Heiloo en andere zones kunnen worden bediend.
· De Loet: hier wil de gemeente een woonservicesteunpunt dat gedeeltelijk zelfstandig functioneert, maar ook vanuit de centrale zone wordt bediend.
· Ypestein: ook dit wordt een woonservicesteunpunt, dat gedeeltelijk zelfstandig zal functioneren. De locatie van dit steunpunt is nog niet bekend.
· Zandzoom/Zuiderloo: hier wil de gemeente een woonservicezone. Gedacht wordt aan een locatie ten noorden van de Vennewatersweg. Op deze plek is in het bestemmingsplan Zuiderloo een gebied aangewezen voor maatschappelijke bestemmingen.

De inloopbijeenkomst is op maandag 7 december in zorgcentrum De Loet, Loet 1, in de ontmoetingsruimte op de begane grond. U kunt tussen 18.00 en 19.30 uur gewoon binnen lopen. Er zijn tekeningen van het structuurontwerp en het ontwerp-bestemmingsplan in te zien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Planadvies, telefoonnummer 072 532 14 91.

Woensdag 25 november 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2024-04-07 Vrouw rijdt tegen zorgcentrum aan
2024-01-14 Ploeterend Ajax worstelt zich langs angstgegner Go Ahead Eagles
2022-11-14 Plantestafette in Noord-Holland van start
2015-07-28 Hoog bezoek in de Loet
2015-05-21 Knaagdierencentrum weg uit Heiloo
2015-04-17 De Nieuwe Loet met feestlijk kanonnenvuur geopend
2015-01-19 'Het was zo'n rustig buurtje in Heiloo'
2015-01-14 Bewoners De Loet keren terug naar 'oude stek'
2014-12-22 Benefietfilm ‘Bon Dieu!’ in De Beun in Heiloo

Meer nieuws met loet woonservice


Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: OBS De Springschans
bron: OBS De Springschans
Bron: OBS De Springschans
bron: OBS De Springschans
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo