Nieuws

Geen sanering Zuiderloo

ARCHIEF: Maandag 25 januari 2010 De provincie Noord-Holland heeft zich uitgesproken over de bodemvervuiling op de locatie van het nieuwbouwproject Zuiderloo. Men noemt het een ernstige verontreiniging maar er hoeft niet gesaneerd te worden.

Uit de onderzoeken bleek aanvankelijk dat in een deel van Zuiderloo zowel het grondwater als de bodem verontreinigd zijn. In april 2009 heeft de Rijksoverheid besloten hogere grenswaarden voor bestrijdingsmiddelen in de bodem toe te laten. Dat betekent dat er grotere hoeveelheden bestrijdingsmiddelen in de bodem mogen zitten, dan op het moment dat het onderzoek is verricht.

De provincie Noord Holland heeft besloten dat de nieuwe regels van de Rijksoverheid ook voor Zuiderloo gelden. Om die reden is er nu geen sprake (meer) van bodemverontreiniging. Voor het grondwater zijn de regels echter niet aangepast. Daarom is er nog steeds wel sprake van verontreiniging van het grondwater.

In de brief van de provincie Noord Holland staat dat het om een ernstige verontreiniging gaat maar dat er geen gevaar bestaat voor mensen, dieren en/of planten. De provincie noemt het een ernstige verontreiniging vanwege de omvang van de locatie. De hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die in het grondwater zit is volgens de regels te veel, maar niet zo veel dat er risico’s bestaan.

Volgens de provincie hoeft er niet gesaneerd te worden, ook omdat er geen verspreidingsrisico is van de verontreiniging. De directe omwonenden van het gebied zijn per brief geïnformeerd over de resultaten van het meest recente onderzoek, en beschikking van de provincie Noord Holland.

Maandag 25 januari 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2021-07-05 3500 jaar oude voetafdruk uit Zuiderloo voor altijd bewaard
2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo
2020-09-01 Zuiderloo verrijst wijkje voor wijkje uit het zand.
2020-08-31 Baduhenna onthult de ondergrondse geheimen van Zuiderloo
2020-05-29 Voetafdruk van één van de eerste Heilooërs ontdekt
2020-04-15 In Heiloo wordt volop doorgebouwd: 150 huizen op stapel in Zuiderloo
2020-02-17 Bouw in nieuwbouwwijk Zuiderloo Heiloo wacht niet op de rugstreeppad
2019-11-15 Rugstreeppad terug van weggeweest in Zuiderloo
2019-07-11 Naar aanleiding van gesprekken met bewoners

Meer nieuws met zuiderloo


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling