Nieuws

Aanpassingen verkeer Stationscentrum

ARCHIEF: Woensdag 3 februari 2010 De gemeente heeft maatregelen besloten naar aanleiding van de evaluatie Stationsgebied die in 2009 is gehouden na de herinrichting Stationsgebied. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met de ondernemers in het gebied en verschillende belanghebbenden.

De maatregelen zijn:

  • Het bestemmen van het gedeelte Stationsweg en Stationsplein, zoals aangegeven op de tekening behorende bij dit besluit als erf door plaatsing van verkeersborden.
  • Het instellen van éénrichtingsverkeer op de Stationsweg door plaatsing van verkeersborden zoals aangegeven op de tekening behorende bij dit besluit, waarbij het verkeer mag rijden van oost naar west. Dit verbod is niet geldig voor fietsers en bromfietsers.
  • Het openstellen van de kruising Stationsweg-Zeeweg door het verwijderen van de haag en trottoirbanden.
  • Het instellen van een voorrangsregeling op de kruising Zeeweg - Stationsweg door het realiseren van een uitritconstructie op de Stationsweg, waarbij gebruikers van de Stationsweg voorrang moeten geven aan de Zeeweg.
  • Het afsluiten van de kruising Stationsplein en Heerenweg voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van de hulpdiensten door het plaatsen van overrijdbare palen.
  • Het realiseren van twee voetgangeroversteekplaatsen door het plaatsen van verkeerborden en zebramarkering.
  • Het realiseren van drie algemene gehandicapten parkeerplaatsen in het Stationsgebied door plaatsing van verkeersborden.
  • Het instellen van een hoogtebeperking van 3,50 meter en een lengtebeperking van 10 meter op het Stationsplein door plaatsing van een verkeersbord.


Stationsgebied

Dit besluit ligt gedurende zes weken na publicatie ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 - 535 66 66.

Woensdag 3 februari 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2020-05-06 Weekend geen treinen door werkzaamheden
2020-04-08 Watertappunten voorlopig buiten gebruik
2020-03-30 Kerkelaan tot half mei open voor landbouwverkeer
2020-03-12 Mogelijke coronapatiënt van kastje naar de muur gestuurd: "Ik voel me net een crimineel"
2019-09-09 Geen treinverkeer tussen Uitgeest en Alkmaar door ongeval
2019-06-09 Vanwege dit bouwspektakel rijden er geen treinen van en naar station Heiloo!
2019-04-23 Inzamelacties voor oude elektrische apparaten
2019-03-20 Bij onoverzichtelijke spoorwegovergang in Heiloo ging het gisteren bijna fout
2019-03-14 Lokaal winkelbezoek neemt toe

Meer nieuws met station


Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Ronald Sunnotel
bron: Ronald Sunnotel
Bron: Aanhetelastiek
bron: Aanhetelastiek
Bron: Victor Alberts
bron: Victor Alberts