Nieuws

Aanpassingen verkeer Stationscentrum

ARCHIEF: Woensdag 3 februari 2010 De gemeente heeft maatregelen besloten naar aanleiding van de evaluatie Stationsgebied die in 2009 is gehouden na de herinrichting Stationsgebied. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met de ondernemers in het gebied en verschillende belanghebbenden.

De maatregelen zijn:

  • Het bestemmen van het gedeelte Stationsweg en Stationsplein, zoals aangegeven op de tekening behorende bij dit besluit als erf door plaatsing van verkeersborden.
  • Het instellen van √©√©nrichtingsverkeer op de Stationsweg door plaatsing van verkeersborden zoals aangegeven op de tekening behorende bij dit besluit, waarbij het verkeer mag rijden van oost naar west. Dit verbod is niet geldig voor fietsers en bromfietsers.
  • Het openstellen van de kruising Stationsweg-Zeeweg door het verwijderen van de haag en trottoirbanden.
  • Het instellen van een voorrangsregeling op de kruising Zeeweg - Stationsweg door het realiseren van een uitritconstructie op de Stationsweg, waarbij gebruikers van de Stationsweg voorrang moeten geven aan de Zeeweg.
  • Het afsluiten van de kruising Stationsplein en Heerenweg voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van de hulpdiensten door het plaatsen van overrijdbare palen.
  • Het realiseren van twee voetgangeroversteekplaatsen door het plaatsen van verkeerborden en zebramarkering.
  • Het realiseren van drie algemene gehandicapten parkeerplaatsen in het Stationsgebied door plaatsing van verkeersborden.
  • Het instellen van een hoogtebeperking van 3,50 meter en een lengtebeperking van 10 meter op het Stationsplein door plaatsing van een verkeersbord.


Stationsgebied

Dit besluit ligt gedurende zes weken na publicatie ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 - 535 66 66.

Woensdag 3 februari 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2023-10-31 De Stationsweg krijgt eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens.
2023-03-28 Heiloo krijgt een nieuw gemeentehuis.
2023-02-16 Hij is er dan toch: de geldautomaat in het stationscentrum in Heiloo.
2023-02-04 Fietsster gewond bij aanrijding
2023-01-16 Het nieuwe gemeentehuis in Heiloo wordt concreet.
2022-11-22 Bezoek de duurzame showroom op het Stationsplein
2022-09-01 Wie krijgt de verkeersdrukte voor de kiezen?
2022-07-08 Snoeiwerkzaamheden en rioolinspectie Stationsweg
2022-05-07 Wachten bij de ingang, voor de beveiling, voor eten en drinken: de giechelmeiden tolereren alles.

Meer nieuws met station


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Victor Alberts
bron: Victor Alberts
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Ronald Sunnotel
bron: Ronald Sunnotel