Nieuws

Toestemming voor zendmast

ARCHIEF: Woensdag 17 maart 2010 Het college van Burgemeester en wethouders heeft een bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een mast voor mobiele communicatie. De locatie waar de zendmast geplaatst mag worden is de groenstrook Vennewatersweg/Het Malevoort.

Mobiele telefoons maken gebruik van radiogolven om communicatie mogelijk te maken. Hiervoor is een netwerk van zendmasten verspreid over het land nodig om overal dekking te garanderen. Eventuele risico's van de straling afkomstig van toestellen of zendmasten, zijn nog onduidelijk. Er bestaat geen onderzoek dat ondubbelzinnig gezondheidsschade aantoont, maar ook geen onderzoek dat alle effecten uitsluit. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar langdurige blootstelling aan lage doses.

Voor de bouwvergunning was ontheffing nodig van het bestemmingplan, welke afgelopen week is verleend. Als u het niet eens bent met het besluit tot het verlenen van een bouwvergunning, kunt u hiertegen een beroepschrift indienen. Voor informatie over bouwen en bouwvergunningen kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66.

Woensdag 17 maart 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2021-09-24 Vervangen zendmast in Heiloo is niet nodig, zegt de gemeente.
2021-06-18 Protest tegen nieuwe zendmast in Oosterzij
2014-10-01 Castricum boos op Heiloo over zendmast
2014-09-26 Raad Heiloo: C2000-zendmast naar Lagelaan
2014-07-02 Zendmast toch naast woonwijk?
2014-07-01 Definitief besluit over C2000
2014-04-16 C2000 antenne deze zomer mogelijk
2014-03-06 Goed debat zonder verrassingen
2014-03-04 Raad: grond C2000 niet verkopen

Meer nieuws met zendmast


Bron: Bram Bruin
bron: Bram Bruin
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Pieter de Graag
bron: Pieter de Graag
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online