Nieuws

Parkgolf steunt goede doelen

ARCHIEF: Maandag 31 mei 2010 HEILOO - Het fundraising evenement Parkgolf Heiloo vraagt aandacht voor verschillende (regionale) goede doelen en steunt deze doelen met de opbrengsten van aanstaande zondag 6 juni ook financieel.

Hieronder vindt u de geselecteerde goede doelen voor 2010.

 

Tuin van de Stolp (http://www.destolp.st-er.nl/)

Boerderij De Stolp is een voorziening van de stichting Esdégé-Reigersdaal en geeft ondersteuning aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking. De boerderij ondergaat op dit moment een grondige renovatie. Er worden dertien nieuwe appartementen voor cliënten gerealiseerd: twaalf cliëntenwoningen en één logeer/noodopvang. Daarnaast ontstaat door de opknapbeurt ruimte voor bedrijfs- en personeelsvoorzieningen om 24 uur zorg te kunnen leveren. Ook worden in het nieuwbouwproject vier appartementen gehuurd om iets aan de wachtlijstproblematiek te kunnen doen. De verwachting is dat in zomer van 2010 de appartementen bewoond kunnen worden. Naast de bouwwerkzaamheden wordt ook de tuin onder handen genomen. De tuin wordt opnieuw aangelegd zodat een fijne plek ontstaat waar de bewoners en het personeel kunnen ontspannen. Een deel van de opbrengst van Parkgolf Heiloo komt ten goede aan deze tuin.

Stichting Bista Pa Otro (http://www.bistapaotro.nl/)
De naam van de stichting betekent ‘Oog voor een Ander’. De stichting stelt zich ten doel om sociale en educatieve projecten voor de jeugd op Curaçao op te zetten dan wel te ondersteunen. Op deze manier levert het een bijdrage aan de ontwikkeling op sociaal en maatschappelijk gebied. Denk hierbij aan diverse (kleinschalige) projecten die vallen onder de doelstelling van de stichting om zo de jeugd de mogelijkheid te bieden om betrokken te raken bij de samenleving.

Stichting Opkikker (http://www.opkikker.nl/)

Stichting Opkikker heeft als doel gesteld: het tijdens of tussen de behandeling door, verzorgen van een fijne dag voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, in verband met een chronisch fysieke aandoening, langdurig onder behandeling is in een met de stichting samenwerkende instelling, of die door de ernst of aard van deze aandoening, uitzicht heeft op een langdurige behandeling in deze instelling.

 

Stichting Reach (http://www.stichtingreach.nl/)

De Stichting Reach maakt sporten mogelijk voor mensen met een handicap of beperking. De stichting werft fondsen en vrijwilligers om verschillende projecten te ondersteunen. Deze projecten kunnen variëren van grootschalige evenementen tot individuele wensen. Al het sponsorgeld wordt rechtstreeks aan de projecten gegeven.

 

Natuurmonumenten (http://www.natuurmonumenten.nl/)

Natuurmonumenten zorgt voor natuur in Nederland. Daarom verwerft en beheert het natuurgebieden. Inmiddels heeft Natuurmonumenten 355 gebieden met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 100.000 hectare in bezit. Eén zo’n gebied is Landgoed Nijenburg met de Kattenberg die door Natuurmonumenten wordt opgeknapt.

 

Timmerdorp Heiloo http://2009.timmerdorpheiloo.nl/)

Voor de 33e keer wordt het kindertimmerfestijn aan de Omloop in Heiloo georganiseerd. Van 10 tot en met 14 augustus kunnen 600 kinderen aan het evenement deelnemen. Kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom. Voor spijkers, hout en verf wordt gezorgd. Kinderen hebben alleen een paar schoenen met dikke zolen, hamer, knijptang, zaag, kwasten en een goed humeur nodig.

 

Timmerdorp Egmond (http://www.timmerdorpegmond.nl/)

Van 26 tot en met 29 juli is er weer Timmerdorp in Egmond aan Zee. Vanaf 10.00 uur is het timmeren en bouwen geblazen! Kinderen kunnen gratis limonade halen bij de limonadekar. Het thema van dit jaar is ‘Zomer’.

 

Timmerdorp Egmond-Binnen (http://www.timmerdorpegmondbinnen.nl)

Dit Timmerdorp begint op maandag 12 juli en duurt de hele eerste week van de basisschoolvakantie.

 

Timmerdorp Alkmaar (JOL) (http://www.jolalkmaar.nl)

De volgende JOL is van maandag 9 t/m vrijdag 20 augustus 2010. De JOL is er voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, op verschillende plekken in Alkmaar! Voor maar 50 cent per dag kunnen kinderen hutten bouwen, spelletjes spelen, knutselen, speurtochten doen en nog veel meer. Er is één speciale dag (2 euro) waarop de kinderen iets groots gaan doen, zoals een excursie.

 

Timmerdorp Limmen (http://www.conquista.nl/timmerdorp/)

Van 16 tot en met 20 augustus is weer Timmerdorp in Limmen, op het ‘koekoeksveld’ aan de Westerweg. Het thema van dit jaar is ‘Ruimtevaart’. In juni worden inschrijfformulieren op de scholen uitgedeeld en eind juni (datum wordt nog bekend gemaakt) vindt er een inschrijfochtend plaats.

 

Dolfinn (http://www.dolfinn.nl/)

In mei 2006 is Stichting Dolfinn opgericht met als doel kinderen met een beperking uit de regio, financieel te ondersteunen. Mede dankzij onze steun hebben inmiddels meer dan 14 gezinnen dolfijntherapie op Curaçao kunnen volgen. De therapie is bedoeld voor het gehele gezin waarin bijvoorbeeld ook de ouders hulpmiddelen en methodieken krijgen aangereikt om bij terugkomst in Nederland de ontwikkeling van het kind te blijven stimuleren.

 

G-team HSV (http://vvhsv.nl/cms/pages/de-teams/g-team.php)

In 1995 is het G-team opgericht door Trees Evertse en Nel Stoop-Goudsblom. Tegenwoordig heeft het team 27 spelers en 5 trainers. Sinds drie jaar speelt het team mee in de competitie voor G-junioren. Om de week spelen zij een wedstrijd. Niet alles wordt gewonnen, maar als de zege wél is behaald, dan gaan alle spelers uit hun dak en voelen ze zich ware kampioenen!

 

Stichting Veldwerk (http://www.stichting-veldwerk.nl/)

Stichting Veldwerk is in 1999 opgericht door René Veldt en heeft tot doel kleinschalige en directe hulp te bieden aan kansarmen (onder andere straatkinderen, weeskinderen, gehandicapte kinderen en vrouwen) in Nepal. De stichting leidt het ecologische dorp Hamro Gaun, een day care centre, geeft training aan vrouwen en heeft op dit moment 10 samenwerkingspartners waarmee zij zo'n 11 projecten organiseert om vrouwen en kinderen uit achterstandsposities te ondersteunen. Al deze projecten hebben als doel deze mensen de mogelijkheid te geven een zelfstandig en waardig bestaan te leiden.

 

Orthopaedisch hulpproject van Janco Barentsz, MCA
In derdewereldlanden leiden polio, aangeboren afwijkingen en ziekten bij Afrikaanse kinderen tot een levenslange handicap. Zij zullen altijd afhankelijk zijn van de steun van hun omgeving. Janco Barentsz en zijn ‘Stichting Orthopaedisch Hulpprojecten’ zet zich in voor deze kinderen. Twee keer per jaar zendt de stichting orthopaedische chirurgen en OK-verpleegkundigen uit onder andere Alkmaar en Woerden uit om deze kinderen een menswaardiger bestaan te geven. In een periode van twee weken opereren zij samen met lokale artsen een aantal kinderen. Op deze manier dragen zij ook kennis over op artsen en verpleegkundigen ter plaatse.

 

Lambano Sanctuary (http://www.lambano.org.za/)

Lambano Sanctuary is in mei 2001 opgericht door Melanie Prinsloo en Leon van den Berg. Het is een opvanghuis in Zuid-Afrika voor baby’s die HIV besmet zijn. De jonge kinderen kunnen hier net zo lang blijven als nodig is.

 

Kunst6daagse Heiloo (http://www.kunstzesdaagseheiloo.nl/)

Onder de vleugels van Stichting Welzijn Heiloo is de Kunst6daagse langzaam een begrip in de regio aan het worden. Vele kunstenaars, bekend of onbekend, professioneel of amateur hebben sinds 2003 hun schilderijen, beelden, sieraden of anderszins, onder de aandacht van het Heilooer publiek weten te brengen.

 

School Burkina  (http://www.fietsenvoorburkina.nl)
In het najaar van 2010 gaat een enthousiast team onder het motto “Fietsen voor Burkina” voor onderwijs een bijzondere en uitdagende sponsorfietstocht naar Burkina Faso houden. De afstand van Limmen naar dit West-Afrikaanse land met als eind bestemming Ouahigouya is ongeveer 9000 km. Voor dit project is de stichting Fietsen voor Burkina in het leven geroepen en zij hoopt met deze tocht tenminste € 150.000,- in te zamelen voor onderwijsprojecten in Burkina Faso. Alle reis- en verblijfskosten, vliegkosten, eten, fiets, enzovoorts worden door de deelnemers en deelneemsters uit eigen zak betaald. Al het ingezamelde geld wordt besteed aan projecten ten behoeve van de ontwikkeling van onderwijs in Burkina Faso.

 

Eardrop (http://www.eardrop.nl/)

De Stichting Eardrop zet zich sinds 1983 belangeloos in voor dove en slechthorende kinderen in Kenia. In Kenia is slechthorendheid bij kinderen een groot probleem. Slechthorendheid wordt daar vaak niet begrepen en uitgelegd als "achterlijkheid" waardoor de kinderen snel geïsoleerd raken en van hun toekomst beroofd. Eardrop ondersteunt dovenscholen en zendt jaarlijks operatie- en onderwijsteams naar Kenia en Ethiopië om de levensomstandigheden van deze kinderen te verbeteren.

Maandag 31 mei 2010 − bron: Parkgolf Heiloo

2013-01-08 Kerstboomactie Lions groot succes
2011-05-30 Tiende Parkgolf brengt 15.000 euro op
2011-05-23 Sla je slag en win reis naar USA
2011-05-10 Golfen in Zuiderneg en Noorderneg
2011-03-17 Parkgolf 2011 wordt jubileumeditie
2010-06-07 Parkgolf schenkt weer meer
2010-06-03 Winnaar Parkgolf naar Amerika
2010-05-31 Parkgolf steunt goede doelen
2010-04-12 Inschrijving Parkgolf gestart

Meer nieuws met parkgolf