Nieuws

Controle bedrijven en winkels

ARCHIEF: Woensdag 9 juni 2010 HEILOO - Binnenkort bezoekt een extern taxatiebureau alle bedrijfspanden en winkels in de gemeente. De taxateur controleert de oppervlakte van het pand, wie het pand gebruikt of huurt, hoe groot het verhuurde gedeelte van het pand is en of bijgebouwen. De inventarisatie is nodig om de juiste WOZ-waarde te bepalen.

De gemeente beschikt over veel informatie over bedrijfspanden, zoals de grootte van een perceel, de oppervlakte van een bedrijfsgebouw of winkel, het bouwjaar en eventuele bijgebouwen. De informatie komt onder andere van het Kadaster, het bijhouden van de verkopen en het verzamelen van huurinlichtingformulieren en de informatie over aan- en verbouw van bedrijfsgebouwen. Door deze informatie is een uitgebreide gegevensverzameling van bedrijfspanden in Heiloo ontstaan.

Voor de jaarlijkse waardebepaling is een goede verzameling vastgoedgegevens nodig. Niet voor alle aanpassingen aan bedrijfsgebouwen is een bouwvergunning nodig. Dit maakt het moeilijker om de kenmerken van bedrijfspanden voor de WOZ-waarde bepaling actueel te houden. We gebruiken ook luchtfoto’s om te kijken of er veranderingen zijn, maar niet alle wijzigingen kunnen we zo achterhalen. Daarom kijken wij ook nog ter plaatse of de bij de gemeente bekende objectkenmerken kloppen.

Voor meer informatie over de inventarisatie kunt u contact opnemen met een medewerker van team Belastingen, telefoonnummer 072 535 66 66.

Woensdag 9 juni 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2023-01-21 De woz-waarde van huizen in Alkmaar is afgelopen jaar fors omhoog gegaan.
2022-03-29 WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar bij Cocensus
2022-03-07 Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingaanslag
2016-08-12 WOZ-waarde woningen in de regio gestegen; ook in Castricum
2016-02-27 WOZ, OZB en andere gemeentelijke belastingen
2015-09-17 Uitstel dreigt voor woningbouw Zuiderloo
2014-08-19 RockArt museum bij Nostalgie
2014-05-13 20% TBS-ers opnieuw in de fout
2014-01-12 Verzamelbeurs met gratis taxaties

Meer nieuws met taxatie woz


Bron: Paul PC4T
bron: Paul PC4T
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Inge van Velzen
bron: Inge van Velzen