Nieuws

Heiloo weigert TAQA vergunning

ARCHIEF: Vrijdag 25 juni 2010 HEILOO - De gemeente Heiloo heeft van TAQA een eerste bouwaanvraag binnengekregen. Omdat nog geen antwoord is gegeven op alle vragen, heeft de gemeente deze geweigerd. De ter inzage legging van het Rijksinpassingsplan is hierdoor vertraagd.

Om in Bergen een gasopslag te ontwikkelen wil TAQA op het bedrijventerrein Boekelermeer-Zuid 2 in Alkmaar een gasbehandelings- en compressie-installatie bouwen. De installaties worden onder andere over het grondgebied van Heiloo verbonden met de gasopslag in Bergen. Deze pijpleidingen worden geplaatst met een gegraven tracé, met uitzondering van het Heilooër Bos, waar wordt geboord.

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing verklaard op dit project. Dit betekent onder meer dat het project planologisch mogelijk wordt gemaakt met een Rijksinpassingsplan (RIP). Dat is een bestemmingsplan dat niet, zoals gebruikelijk, door de gemeente gemaakt en voorbereid is, maar door Ministers van Economische Zaken en VROM. Dit betekent ook dat het ministerie de aanvragen om de vergunningen en ontheffingen coördineert.

De betrokken gemeenten Alkmaar, Bergen, Schermer en Heiloo hebben aangegeven nog niet de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling te willen dragen. Dit omdat geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de gemeenten en hun vragen en opmerkingen ook onvoldoende zijn beantwoord. Daarom hebben de gemeenten gezamenlijk een uitgebreide zienswijze ingediend tegen het voorontwerp-RIP en TAQA en het Ministerie EZ dringend gevraagd om alle vragen op een zorgvuldige wijze te beantwoorden.

De gemeentes hebben van TAQA al bouwaanvragen binnengekregen. In Heiloo bijvoorbeeld voor mobiele verblijfsketen. Omdat men op de vragen nog geen antwoord heeft, hebben de gemeenten Alkmaar, Bergen en Schermer de aangevraagde vergunningen en ontheffingen geweigerd. Heiloo heeft op dinsdag 15 juni 2010 geweigerd. Hierdoor is de ter inzage legging van het Rijksinpassingsplan vertraagd tot na de zomer. De gemeentes hebben nog geen reacties of vervolgstap vernomen van TAQA en het ministerie van Economische Zaken.

Vrijdag 25 juni 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2016-06-28 Paardenparade in Egmond
2016-06-01 Nieuwe e-bike fietsroute door Bergen, Alkmaar en Heiloo
2014-09-02 Opnieuw subsidie van TAQA
2014-06-03 Zomerse activiteiten voor senioren
2014-05-06 Nieuwe programma De Beun bekend
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2014-01-25 TAQA steunt Music Meeting Heiloo
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst

Meer nieuws met gasopslag taqa


Bron: WillibrordusHeiloo
bron: WillibrordusHeiloo
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online