Nieuws

Vragen over TAQA besluit

ARCHIEF: Maandag 13 september 2010 HEILOO - Niet alle politieke partijen in Heiloo zijn enthousiast over het besluit dat het college wil meewerken aan gasopslag in de Bergermeer. Er zijn vragen gesteld, onder andere over de afslag A9 en de gevolgen voor het Heilooƫr Bos.

Het CDA heeft kennis genomen van de verschillende argumenten die het college aandraagt voor het besluit. "Daarin staat echter niets vermeld over eventuele compensatie van het Rijk ingeval de exploitatie van de Boekelermeer negatief uitvalt als gevolg van de door het TAQA-besluit aan de bedrijven aldaar op te leggen beperkingen en eisen."

Ook de relatie met het versnellen van de afslag A9 vindt men bij het CDA niet helder. Men vraagt zich af of die toezegging niet al eerder was gedaan.

D66-Groenlinks heeft ook vragen. Men noemt het besluit een ommezwaai en maakt zich onder andere zorgen over de gevolgen voor het Heilooƫr Bos. "Hoe zeker bent u dat het boren van de pijpleidingen onder het Heilooƫr Bos geen schade van het bos tot gevolg zal hebben?", is de vraag die men stelt.

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening aanstaande woensdag 15 september zal hier dan ook aandacht voor worden gevraagd.

Maandag 13 september 2010 − bron: CDA Heiloo

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met gasopslag bergermeer


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online