Nieuws

Nieuwe regels tegen hinder

ARCHIEF: Woensdag 20 oktober 2010 HEILOO - De gemeenteraad heeft de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010 (APV) vastgesteld, met regels om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Veel van die regels zijn bedoeld om hinder en overlast tegen te gaan.

De gemeentlijke verordening van Heiloo geldt alleen binnen onze gemeente, andere gemeenten hebben een eigen APV. De inhoud is voor het grootste deel hetzelfde gebleven, maar er zijn wel veranderingen ten opzichte van 2008.

In de nieuwe APV is onder andere de vergunningplicht voor handelsreclame opgenomen. Dat betekent dat bijvoorbeeld voor het plaatsen van reclameborden op de weg of op het trottoir nu een vergunning vereist is. In de vorige APV uit 2008 bestond alleen een algemene regel over handelsreclame.

De APV stelt ook een portier verplicht op vrijdag en zaterdag voor cafés in de Stationsomgeving. Deze verplichting bestaat los van de keuze voor de sluitingstijd van de cafés. Dat betekent dat de verplichting van een portier ook geldt als een café eerder dan 03.00 uur sluit. De burgemeester kan ontheffing verlenen van deze verplichting en ook nadere regels stellen.

De APV Heiloo 2010 ligt ter inzage in het gemeentehuis en treedt per direct in werking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Ammerdorffer, telefoonnummer 072 535 66 47 of mevrouw C. Klein Holte, telefoonnummer 072 535 66 46.

Woensdag 20 oktober 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2024-01-14 Auto knalt op reclamezuil
2024-01-13 Automobilist ramt reclamezuil en raakt gewond
2023-09-04 Wie nog reclamefolders wil, moet een sticker op zijn brievenbus plakken.
2023-05-31 Geen sticker, geen folders.
2023-05-01 Wie in Heiloo nog reclamefolders wil ontvangen, moet ja zeggen
2022-03-29 WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar bij Cocensus
2020-10-08 Evenementen 2021 aanmelden op Regionale evenementenkalender
2017-02-03 Aanpassing APV Heiloo: eenvoudiger en minder regels
2015-07-24 Reclamebordjes op rotondes omstreden

Meer nieuws met apv reclame portier


Bron: tomasjansma@mastodon.nl 🇺🇦
bron: tomasjansma@mastodon.nl 🇺🇦
Bron: Gijs Nolet
bron: Gijs Nolet
Bron: Mirjam
bron: Mirjam
Bron: Johan Steenhoek
bron: Johan Steenhoek