Nieuws

Grondexploitatie: 12,3 miljoen verlies

ARCHIEF: Woensdag 8 december 2010 HEILOO - Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad zich gebogen over de herziening van de grondexploitaties. Op basis van een herberekening wordt er een verlies verwacht van 12,3 miljoen.

Het college stelde voor om voor het verlies een voorziening te realiseren. Een deel van de raad was tegen het voorstel, meldt Cees Rootjes. “Een voorziening van 12.3 miljoen betekent een extra bezuinigingsopgave. Naast de enorme bezuinigingen die volgend jaar al op ons afkomen een moeilijke opgave.”

De PvdA vindt dat niet het volledige verlies van 12.3 in een voorziening hoeft te worden gestopt. ”Alleen de waardevermindering van de eigen gronden moeten in een voorziening. De bijstelling van geraamde baten en lasten hoeven daar niet in.”

Ondanks alle ingebrachte argumenten ging de gemeenteraad, met uitzondering van PvdA en VVD akkoord met het voorstel van het college. “De partijen die voor hebben gestemd zadelen de inwoners van Heiloo op met een extra bezuiniging van 800.000 terwijl dit niet nodig is.” Wat de beweegredenen van het college en de voorstemmers met deze actie zijn, is Rootjes onduidelijk. “Het college had geen goede motivering en de meeste voorstemmers geen enkel argument behoudens het als makke schapen achter het college aanlopen.”

Volgens D66-Groenlinks vliegt Rootjes met zijn opmerking stevig uit de bocht. "Vreemd was dat de PvdA, die zelf medeverantwoordelijk is voor het ontstaan van dit enorme tekort, vond dat een voorziening treffen niet nodig was", laat men weten. "Later krabbelde de heer Cees Rootjes wat terug door te zeggen dat voor een deel van het bedrag een voorziening nodig is. De PvdA gaat daarbij volledig voorbij aan het advies van de accountant."

Het CDA noemt het niet fair van de PvdA om te suggereren dat de partijen die voor hebben gestemd de inwoners opzadelen met een extra bezuiniging van 800.000 euro terwijl dit niet nodig is. "Via een boekhoudkundige exercitie denkt de PvdA het verlies te kunnen verkleinen. Maar hoe je het ook wendt of keert, we zullen het verlies moeten nemen. Het CDA doet dat liever nu, dan dat we het doorschuiven naar de volgende generatie", meldt Elly Beens.

Update: aangevuld met reactie van D66-Groenlinks en CDA

Woensdag 8 december 2010 − bron: Cees Rootjes

2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2016-04-18 Heiloo stopt met ’vergrassing’ groen
2016-02-14 Gehandicapte kinderen noodgedwongen thuis door gebrek aan vrijwilligers
2016-02-08 Voorlichtingsavond over hoe eindjes aan elkaar te knopen
2015-10-29 Lawaaiprotest tegen bezuinigingen thuiszorg
2015-07-02 Muziekles duurder door bezuinigingen
2015-06-25 Grote klap voor muziekschool en bieb Heiloo
2015-05-13 Ondertekening beheerovereenkomst Beestenboetje

Meer nieuws met grondexploitatie bezuiniging


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo