Nieuws

Groene invulling voor Nieuw Varne

ARCHIEF: Vrijdag 25 februari 2011 HEILOO - De campingterreinen Klein Varnebroek en Heiloo worden een woonservicewijk voor jong en oud, met de naam Nieuw Varne. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep heeft inmiddels plaatsgevonden.

Nieuw Varne wordt een nieuwe wijk aan de rand van Heiloo. Om de planontwikkeling af te stemmen met belanghebbenden is een klankbordgroep ingesteld. Omwonenden van het plan zijn vertegenwoordigd, daarnaast de ontwikkelaar, woningcorporatie en zorginstelling. Onder leiding van stedenbouwkundige Martijn Niehof ging de klankbordgroep in vier groepen aan de slag.

Groene invulling
Aan de hand van foto’s van uiteenlopende thema’s gaven de groepen op moodboards aan welke sfeer en ontwikkelingen zij zien bij de toekomstige woonwijk. In grote lijnen waren de aanwezigen het eens over de uitstraling van het gebied. De groene invulling, parkeren en de aansluiting op recreatiegebied Het Maalwater zijn belangrijke aandachtspunten.

Uitwerking
De stedenbouwkundige neemt de punten mee voor de nadere uitwerking van het stedenbouwkundige plan. Over de haalbaarheid van de genoemde punten werd nog geen oordeel gegeven. In de volgende klankbordgroep kan hierop nader worden ingegaan aan de hand van een eerste stedenbouwkundige uitwerking.

Per groep werden de volgende aandachtpunten benoemd:


Groep 1
Klassieke architectuur
Ruimte tussen bebouwing speels, geen rechte lijnen
Ontspanningsruimte/brasserie gewenst
Jong en oud/verstandelijke beperkingen gemengd
Geen blik op de weg
Duurzaam bouwen
Parkeren ondergronds, op eigen oprit/garage
Groen karakter

Groep 2
Jong en oud gemengd
Groen karakter
Goede verhouding tussen steen en groen
Ontmoetingsruimte
Landelijke stijl versus moderne architectuur
Maalwater goed toegankelijk voor iedereen
Duurzaam bouwen
Handboek integraal wonen is aandachtspunt
Buitengebied naar binnen trekken
Wat kun je doen voor gehandicapten/groen in de wijk (subsidie mogelijkheden)
Kader in woonwijk moet groen
Geen blik op de weg
Nadruk op grondgebonden woningen niet op appartementen

Groep 3
Ontspannen sfeer
Gebruik van buitenruimte aantrekkelijk maken
Uitzicht op Het Maalwater
Auto’s niet op de weg
Vesting langs De Omloop biedt in middengebied meer ruimte
Duurzaam bouwen, groene daken
Niet de uitstraling van een bejaardenhuis
Er zijn al genoeg Heilooër punthuisjes
Verkeersremmende maatregelen op De Omloop

Groep 4
Openheid naar Het Maalwater
Er is vraag naar woningen met ruimte, vooral op verdieping
Vrijheid om droomhuis te bouwen op kavels, geen al te strenge eisen
Geen rechte lijnen
Water de wijk inhalen, bijvoorbeeld kanoroute
Paardenroute door wijk
Auto’s niet op straat

Vrijdag 25 februari 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2021-10-01 Twee campings verdwijnen voor woningbouw.
2019-06-06 Hagelstenen, vernielde auto's en omgewaaide bomen: flinke schade door noodweer
2018-06-04 Vermiste Fiona Meijland (44) na half jaar levend teruggevonden
2018-05-16 Politie vraagt opnieuw aandacht voor vermiste Fiona Meiland
2018-04-01 Kattenberg gaat verdwijnen
2017-01-31 Lege brandblusser of gasfles voortaan naar de Afvalbrengplaats
2014-08-23 Varne Buiten is "nieuwe ervaring"
2014-07-14 Heiloo akkoord met plan Nieuw Varne
2014-06-05 Kaartverkoop Timmerdorp op 28 juni

Meer nieuws met nieuwvarne camping


Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: pmars
bron: pmars
Bron: artemjee
bron: artemjee