Nieuws

Wijk Zuiderloo dorps ontwikkelen

ARCHIEF: Donderdag 3 maart 2011 HEILOO - De gemeente Heiloo wil samenwerking aangaan met projectontwikkelaar Timpaan voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Zuiderloo. Men wil de wijk op een dorpse wijze inrichten.

De gemeenteraad reageerde positief op de plannen tijdens een informatiebijeenkomst afgelopen dinsdag, maar het besluit moet nog genomen worden. Op 16 maart bespreekt de raadscommissie Openbare Ruimte de gunning. Op 4 april verwacht men een raadsbesluit over de gunning en de samenwerking met Timpaan.

"Met deze stap legt de gemeente Heiloo een samenwerking vast voor de realisatie van ongeveer 500 woningen, met een termijn van, naar we denken, zes jaar", aldus de gemeente.

Ontwikkelaar
In zomer van 2010 is de gemeente Heiloo een Europees aanbestedingstraject gestart om een ontwikkelaar te kiezen die samen met Heiloo de nieuwe wijk Zuiderloo gaat ontwikkelen.

Projectontwikkelaar Timpaan is geselecteerd. Deze ontwikkelaar is anders dan de meeste ontwikkelaars. Het is een stichting, zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders. De winst die Timpaan maakt wordt in maatschappelijke projecten gestoken.

Dorpse verkaveling
Uit de plannen voor Zuiderloo wordt nu duidelijk dat er gebouwd gaat worden volgens een 'dorpse' verkaveling. Zuiderloo ontwikkelt zich tot een buurt die geleidelijk op de hoger gelegen Heilooër strandwal lijkt te zijn ontstaan.

De lanen, linten, woonstraatjes en plantsoenen lijken in de tijd te zijn gegroeid en met woningen ingevuld. Net als in ieder dorp staan verschillende typen woningen naast elkaar, van rijwoningen tot vrijstaande woningen. Hierdoor krijgt Zuiderloo een kleinschalige en dorpse uitstraling.

Bestaande onderdelen van het landschap, zoals greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven zoveel mogelijk behouden. De nieuwe bebouwing wordt daar ingepast.

Donderdag 3 maart 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2021-07-05 3500 jaar oude voetafdruk uit Zuiderloo voor altijd bewaard
2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo
2020-09-01 Zuiderloo verrijst wijkje voor wijkje uit het zand.
2020-08-31 Baduhenna onthult de ondergrondse geheimen van Zuiderloo
2020-05-29 Voetafdruk van één van de eerste Heilooërs ontdekt
2020-04-15 In Heiloo wordt volop doorgebouwd: 150 huizen op stapel in Zuiderloo
2020-02-17 Bouw in nieuwbouwwijk Zuiderloo Heiloo wacht niet op de rugstreeppad
2019-11-15 Rugstreeppad terug van weggeweest in Zuiderloo
2019-07-11 Naar aanleiding van gesprekken met bewoners

Meer nieuws met zuiderloo


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling