Nieuws

Jezus op het witte doek

ARCHIEF: Maandag 14 maart 2011 HEILOO - In de Veertigdagentijd staat de Protestantse Gemeente stil bij het leven van Jezus door het bekijken en nabespreken van een drietal Jezus-films van de laatste twintig jaar. De films worden in groot formaat vertoond.

"De visies op de persoon van Jezus lopen nogal uiteen. In zekere zin kent elke tijd zijn eigen Jezus-beeld met eigen accenten", schrijft men. "Dat is de achterliggende reden van het feit dat er in de loop van de laatste 100 jaar al een kleine 200 films over het leven van Jezus zijn verschenen en jaarlijks komen daar nieuwe versies bij."

Verschillend
Men kiest op 3 avonden voor verschillende benaderingen van het Jezus-verhaal. Op 17 maart aanstaande bekijkt men fragmenten uit een min of meer “traditionele” Jezus-film: “The Passion of the Christ” (2004) en naar “Son of Man” (2006) de eerste “zwarte” verfilming van het leven van Jezus.

Superstar
De tweede avond op 31 maart kijkt men een ‘vrije’ benadering van het verhaal van Jezus: “Superstar” uit 2000, een totale ‘remake’ van de film uit 1973. Tenslotte op 14 april een meer “symbolische” benadering van de persoon van Jezus: “Jesus de Montreal” uit 1989.

Alle films worden op groot formaat vertoond in de kapel van de Ter Coulsterkerk en na afloop praat men er over door. Informatie en aanmelding bij ds. Edward Kooiman, telefoon 072-8885550.

Maandag 14 maart 2011 − bron: Protestantse Gemeente

2021-04-04 Pasen: van terugkerende evenementen tot eeuwenoude tradities
2014-05-26 D66 grote winnaar voor Europa
2014-04-13 Inzameling voor voedselbank
2013-02-15 Politie voor het zingen de kerk in
2012-01-24 
2011-08-23 Lilli en de ongelooflijke comeback
2011-03-14 Jezus op het witte doek
2010-12-13 Kerstfeest met Blauwe Zusters
2009-12-16 Levende Kerststal in Stationscentrum

Meer nieuws met jezus tercoulsterkerk


Bron: Paul Lindeboom
bron: Paul Lindeboom