Nieuws

Boom Kattenberg wordt gekapt

ARCHIEF: Vrijdag 1 april 2011 HEILOO - Medewerkers van Staatsbosbeheer beginnen vanmiddag met de verwijdering van de Linde op de Kattenberg. Actiecomité Kappen met Kappen verzet zich tegen de kap van de karakteristieke boom.

Tijdens de werkzaamheden rondom de Kattenberg is geconstateerd dat de eeuwenoude boom is aangetast door de zeer agressieve dikrandtonderzwam. De beeldbepalende boom verkeert inmiddels in een dusdanig slechte conditie dat in verband met veiligheidsmaatregelen de geplande restauratiewerkzaamheden zijn gestaakt.

Geen redding
Onderzoek heeft uitgewezen dat de boom, die beeldbepalend is voor het karakteristieke beeld van de Kattenberg, niet kan worden behouden. Boomchirurg Willem Bloys van Treslong van Alva Tree-works ,,Er is geen enkele mogelijkheid meer tot behoud van de boom. Uiteraard zijn alle mogelijkheden onderzocht. Zo is onder andere bekeken of een stalen steunconstructie de boom kan redden, maar dit is door gebrek aan financiële middelen en ruimtegebrek geen haalbare optie.”

Eeuwenoud
Natuurmonumenten is uit het veld geslagen door deze enorme tegenvaller. Willem van der Marck: "Wij zijn ons er terdege van bewust dat de boom karakteristiek is voor het aanzien van het gehele Heilooërbos. Maar de kap van de boom is noodzakelijk en helaas onafwendbaar. Elke dag dat de eeuwenoude woudreus blijft staan vormt hij een gevaar voor wandelaars in het bos." Overleg met erkende instanties en ook na navraag bij de gemeente Amsterdam, ten aanzien van de Anne Frank boom, heeft men doen besluiten de boom zo snel mogelijk te kappen.

Nieuwe boom
Het voorbereidend werk is reeds verricht en de finale werkzaamheden zullen hedenmiddag plaatsvinden. Na het kappen van de boom zal er direct een nieuw exemplaar worden geplant. Deze zal echter pas over 200 jaar weer net zo volgroeid zijn als zijn beroemde voorganger.

Verzet
Verontruste natuurliefhebbers hebben zich verenigd in de actiegroep ‘Kappen met Kappen!’. Zij doen vanmiddag een laatste poging om gemeente en Natuurmonumenten op andere gedachten te brengen, en zullen om 13.00 uur een menselijke ketting om de boom heen vormen tegen de kettingzagen.

Update: dit was natuurlijk een 1 april grap.

Vrijdag 1 april 2011 − bron: Uitkijkpost

2024-01-23 Twee mannen lopen ’s nachts rond op landgoed in Heiloo.
2023-07-20 Gulle gevers redden eeuwenoude lindeboom Heiloo van de ondergang
2023-07-19 De boom die twee weken lang in de vijver voor huis Nijenburg in Heiloo lag, is er uit.
2023-07-07 Crowdfunding voor beschadigde eeuwenoude lindeboom op Kattenberg.
2023-06-26 Een drie eeuwen oude bolklok is terug op de Nijenburg.
2022-09-12 Wandeling Heilooër bos
2022-07-19 De zichtbare en onzichtbare verrassingen in het Heilooërbos
2021-08-20 Twee revolvers van een verzetsheld zijn zoek.
2021-04-01 Camera Obscura en Huis Lauernesse, literaire hoogtepunten uit de Kring van Heiloo.

Meer nieuws met nijenburg kattenberg


Bron: Lea van der Zee
bron: Lea van der Zee
Bron: Hendrick de Keyser
bron: Hendrick de Keyser
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer