Nieuws

Dubbele palenkrans bij Zuiderloo

ARCHIEF: Vrijdag 15 april 2011 HEILOO - De archeologische opgravingen in de toekomstige woonwijk Zuiderloo zijn qua hoeveelheid vondsten en de gaafheid ervan zeer uitzonderlijk. Komende week wordt er zelfs een dubbele palenkrans opgegraven.

Uit de archeologische vondsten blijkt dat al in de vroege Middeleeuwen mensen op de strandwal woonden. De scherven vertellen ons dat mensen al tussen tussen 750 en 1000 in het gebied bij de Spanjaardslaan en de Hoogeweg hebben gewoond. De grondsporen bestaan uit vele paalkuilen, greppels, kuilen en mogelijke waterputten.

Veeweggetje
Archeologen hebben in Zuiderloo een eeuwenoud pad blootgelegd. Op het pad zijn voetsporen van koeien en hier en daar een schaap of geit duidelijk zichtbaar in de aarde. Vermoedelijk stamt het pad uit de IJzertijd (800 tot 50 jaar voor Christus). Waar het koeienpad naar toe leidde is nog niet duidelijk.

Akkerlagen
Aan de westzijde van het terrein is ook een proefsleuf gegraven. Hier zijn uiteindelijk zes verschillende akkerlagen boven elkaar gevonden. De akkers zijn makkelijk te herkennen doordat de ploegsporen zich helder in het zand aftekenen. Tot nu toe zijn nog geen overduidelijke sporen van gebouwen of hekwerken gevonden. Het lijkt erop dat de akkers niet zichtbaar begrensd werden door hekken of greppels. Tussen de gestapelde akkerlagen door zijn af en toe sporen van kleine palen aangetroffen, maar sporen van een duidelijk bouwwerk zijn nog niet gevonden.

Dubbele palenkrans
De gemeente heeft deze week de bijzondere palencirkel (woodhenge) bij het Maalwater gereconstrueerd. Met grondradaronderzoek is in Zuiderloo nog een palencirkel gevonden. Deze bestaat uit maar liefst twee ringen en zal komende week worden blootgelegd voor nader onderzoek.

Vrijdag 15 april 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2020-05-29 Voetafdruk van één van de eerste Heilooërs ontdekt
2020-04-15 In Heiloo wordt volop doorgebouwd: 150 huizen op stapel in Zuiderloo
2020-03-24 Archeologische resten gevonden
2020-02-17 Bouw in nieuwbouwwijk Zuiderloo Heiloo wacht niet op de rugstreeppad
2019-11-15 Rugstreeppad terug van weggeweest in Zuiderloo
2019-09-26 Wandafwerking spooronderdoorgang Vennewatersweg
2019-07-11 Naar aanleiding van gesprekken met bewoners
2019-05-20 Informatieavond Zuiderloo op dinsdag 21 mei 2019
2019-05-06 Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden

Meer nieuws met archeo zuiderloo palenkrans


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling