Nieuws

Rondleidingen langs archeologische opgravingen

ARCHIEF: Donderdag 21 april 2011 HEILOO - Op de oude strandwal in Heiloo zijn archeologen bezig met archeologische opgravingen en zijn veel sporen gevonden van de mensen die daar drieduizend jaar geleden al leefden. Men organiseert op drie woensdagen rondleidingen langs de vondsten.

Archeologen onderzoeken de sporen van het verleden onder de grond, om de geschiedenis van het gebied in kaart te brengen. Inmiddels hebben de archeologen al bijzondere vondsten op de oude strandwal in Zuiderloo gedaan. Ook de hoeveelheid vondsten en de gaafheid ervan zijn zeer uitzonderlijk. Natuurlijk moeten de archeologen hun vondsten nog nader onderzoeken, maar inmiddels lijkt het erop dat een bijzondere dubbele palenkrans (woodhenge) en een waterput uit de Romeinse IJzertijd gevonden zijn. De archeologen hopen bewijzen van een huis te vinden.

Veeweggetje van bijna drieduizend jaar oud
Tijdens de opgravingen in Zuiderloo hebben archeologen een eeuwenoud pad blootgelegd. Op het pad zijn voetsporen van koeien, en hier en daar een schaap of geit, duidelijk zichtbaar in de aarde. Vermoedelijk stamt het pad uit de IJzertijd (achthonderd tot vijftig jaar voor Christus). Waar het koeienpad naartoe leidde is nog niet duidelijk.

Strandwal bewoond in de vroege middeleeuwen
Uit de archeologische vondsten blijkt dat in ieder geval al in de vroege Middeleeuwen (van de vijfde eeuw tot het einde van de tiende eeuw) mensen op de strandwal woonden. De grondsporen bestaan uit veel paalkuilen, greppels, andere kuilen en mogelijke waterputten. Onlangs zijn in het gebied scherven gevonden, oranje van kleur, die uit de Karolingische periode komen. Tussen het materiaal zat ook een scherfje met een komma-achtige versiering van rode strepen. Het is een scherfje van een drinkbeker uit het Duitse aardewerkcentrum in Pingsdorf. Dit scherfje is jonger en komt waarschijnlijk uit de tiende eeuw.

Akkers uit de Bronstijd
Aan de westzijde van het opgravingsgebied in Zuiderloo zijn sporen uit de Bronstijd (tweeduizend tot achthonderd voor Christus) van het ploegen van akkers gevonden. Op sommige plaatsen liggen zes verschillende akkerlagen boven elkaar, bij elkaar zeshonderd jaar akkerbouw. De akkers zijn te herkennen aan de donkerbruine kruisende lijnen van de ploegsporen die zich aftekenen in het lichtgrijze zand.

Rondleidingen
Dit is de kans om te zien hoe mensen duizenden jaren geleden op de oude strandwal leefden, woonden en werkten. De rondleidingen zijn op woensdag 27 april, woensdag 4 mei en woensdag 11 mei aanstaande en starten om 11.00 uur en om 14.00 uur. Startpunt van de rondleidingen is de gele container bij de ingang van het plangebied Zuiderloo op de hoek van de Zevenhuizerlaan/Bredelaan in Heiloo. Deelname aan de rondleidingen is gratis.

Donderdag 21 april 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2021-12-20 3170 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-14 3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-07-30 Vierduizend jaar oude weefkam in kuil
2021-07-05 3500 jaar oude voetafdruk uit Zuiderloo voor altijd bewaard
2021-07-02 3500 jaar geleden liep in Heiloo iemand rond met schoenmaat 39.
2020-08-31 Baduhenna onthult de ondergrondse geheimen van Zuiderloo
2020-05-29 Voetafdruk van één van de eerste Heilooërs ontdekt
2020-03-24 Archeologische resten gevonden
2019-09-26 Wandafwerking spooronderdoorgang Vennewatersweg

Meer nieuws met archeo


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: BrigitteSchuts
bron: BrigitteSchuts
Bron: Huis van Hilde
bron: Huis van Hilde
Bron: Karina Brouwer
bron: Karina Brouwer