Nieuws

Vijf Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt

ARCHIEF: Vrijdag 29 april 2011 HEILOO - Vanmorgen heeft burgemeester Romeyn Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan vijf inwoners van Heiloo. Mevrouw van Vliet-Gemmink en de heren Kasper, Van Velthoven, Van Haneghem en Bartels kregen het versiersel opgespeld.

Onbaatzuchtig en enthousiast
Mevrouw E.G. van Vliet-Gemmink (1939) wordt gezien als een top-vrijwilliger. Haar spontaniteit en inzet bij hulp voor jong en oud zijn bijzonder. Mevrouw Van Vliet heeft zich sinds 1997 ingezet voor de rolstoelbus; eerst als bestuurder van de bus en later als voorzitter van de vereniging. Ook in die tijd begon zij met haar vrijwilligerswerk bij zorginstelling De Loet. Daar helpt zij iedere week bij de zangmiddag en op de creatieve ochtend.

Heel wat kinderen in Heiloo kennen mevrouw Van Vliet als voorleesoma, want zij leest al veertien jaar voor op basisscholen en in de bibliotheek. Voor de Heilooër Monumentencommissie leverde zij, namens de Vereniging Oud Heiloo, een gewaardeerde bijdrage. Haar stem laat zij horen bij Het Eerste Alkmaarse Smartlappenkoor (H.E.A.S.) dat vooral optreedt voor zorginstellingen, voor Ouderenbonden en de Zonnebloem. Zij is bij het koor ook bestuurslid geweest. En alsof dat niet genoeg is, is mevrouw Van Vliet ook nog actief in het Platform Vrijwilligersorganisaties Heiloo. Zij is kortom een bevlogen mens op wie men nooit tevergeefs een beroep doet. Mevrouw Van Vliet-Gemmink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Internationaal vermaarde topsportbestuurder
De heer J. Kasper (1945) is ooit begonnen als marktkoopman. Na diverse functies bij de Koninklijke Landmacht is hij uiteindelijk in de financiële wereld terechtgekomen. Daarnaast is hij als bestuurder zeer actief geweest in de sportwereld. Zo was hij Hoofd Opleidingen bij de KNVB, waar hij ook de initiatiefnemer was van het opleidingstraject zoals dat nu nog altijd wordt toegepast. Tijdens het WK van 1978 in Argentinië, werd zijn opleidingstechniek in de rust van de wedstrijden zelfs vertoond door enkele Nederlandse jeugdvoetballers. Vanaf 2008 is de heer Kasper begeleider van Jong Oranje en als zodanig de vertegenwoordiger van de KNVB en Nederland tijdens internationale contacten.

De heer Kasper was bestuurslid van FC Twente, manager Voetbalzaken bij de KNVB en Algemeen Directeur bij de voetbalclub AZ. Kortom, de heer Kasper, heeft altijd een grote mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en inzet voor de sport getoond. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Waardevol achter de schermen
De heer P.C.M. van Velthoven (1931) is een bescheiden man met grote verdiensten. Iedereen die hem kent omschrijft de heer Van Velthoven als een stille werker en met een onopvallende positieve invloed. Hij vraagt nooit om applaus en pas achteraf valt op hoeveel werk hij verzette. Hij was een betrokken chirurg in het MCA van 1964 tot 1989. Zijn werk wordt gezien als de aanzet voor verbeteringen in de behandeling van borstkanker. Na zijn medische loopbaan bleef de heer Van Velthoven achter de schermen actief. Hij was bijvoorbeeld hoofdredacteur van het vakblad Amice om de samenwerking van zorgverleners te bevorderen.

Maar ook in Heiloo was hij altijd bereid om mensen te helpen. Zo zorgde hij ervoor dat kinderen van orthopedagogisch dagcentrum De Vijfhoek samen met hun begeleiders jaarlijks een dagje uit konden. Ook voor de Willibrordusparochie haalde hij mensen op voor het ziekentriduüm (een dienst voor zieke mensen) en bracht ze weer thuis. De heer Van Velthoven is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Groene vingers
De heer R.W. van Haneghem is een ondernemer in Heiloo. Ook nu hij het tuincentrum aan zijn zonen heeft overgedragen, is hij er nog bijna dagelijks te vinden voor advies en ondersteuning. De heer Van Haneghem heeft echter meer gedaan. Zo ondersteunde hij belangeloos het Clusius College door de schooltuinen, de tropische kas en de dierenverblijven te helpen inrichten. Ook was hij er lid van bestuur.

De honk- en softbalvereniging Double Stars, de Petanquevereniging Heiloo en de kookclub De Procedure konden altijd op hem rekenen als vrijwilliger. Door zijn inspanningen kwamen zij tot bloei. Tenslotte vermelden wij nog de visclub Albatros, waar de heer Van Haneghem vistochten organiseert op de Waddenzee. Als het nodig is haalt hij daarvoor mensen van huis op. De heer Van Haneghem is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Samenwerking in de gezondheidszorg
De heer P.C.M. Bartels geniet sinds december 2010 van zijn welverdiende pensioen. Hij was hoofd van het laboratorium voor klinische chemie, hematologie & immunologie van het MCA. Hij heeft zich altijd ingezet voor verbeteringen in de gezondheidszorg, met name die van het laboratoriumonderzoek. Dit heeft ertoe geleid dat hij benoemd is tot lector Kwaliteit en Innovatie in de Zorg bij een samenwerkingsverband van de Hogeschool InHolland en het MCA. Hier onderzoekt men waarom het zo moeilijk is bewezen verbeteringen in de gezondheidszorg door te voeren en ontwikkelt men methoden om dat op te lossen.

Tenslotte draagt de heer Bartels bij aan de samenwerking tussen de huisartsen in de regio Alkmaar en de specialisten van het MCA. De heer Bartels is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Vrijdag 29 april 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2023-04-26 7 dames Koninklijk Onderscheiden in Heiloo tijdens Lintjesregen
2022-05-03 7 inwoners Heiloo Koninklijk Onderscheiden
2022-03-14 8 nieuwe Nederlanders
2021-05-21 Koninklijke Onderscheiding voor Gerard Buitink
2021-04-26 Piet en Anneke Nolta verrast door onderscheiding.
2020-11-03 Koninklijke onderscheiding voor Nico Adrichem
2020-07-03 Feestelijke uitreiking lintjes
2020-04-24 Twee koninklijke onderscheidingen
2020-03-31 Kent u iemand die een lintje verdient?

Meer nieuws met koninklijk onderscheiding


Bron: Gemeente Heiloo
bron: Gemeente Heiloo
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: devries110
bron: devries110