Nieuws

Concept voor Nieuw Varne gereed

ARCHIEF: Dinsdag 17 mei 2011 HEILOO - Nieuw Varne wordt een nieuwe wijk op de plek waar nu de campings zijn. Werksessies, idee√ęn en wensen, paneldiscussies en marktonderzoek hebben geleid tot een stedenbouwkundig plan dat in concept gereed is.

Bouwfonds Ontwikkeling en de gemeente Heiloo zijn in januari gestart met een klankbordgroep. Aan deze klankbordgroep nemen inwoners, toekomstige bewoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties deel. Tijdens werksessies bespraken de deelnemers, onder leiding van een stedenbouwkundige, hun idee√ęn en wensen voor Nieuw Varne.

Concept
Tegelijkertijd zijn door Bouwfonds en een extern onderzoeksbureau diverse paneldiscussies gehouden en heeft een grootschalig marktonderzoek plaatsgehad. Al deze resultaten zijn door Bouwfonds Ontwikkeling verwerkt en hebben geleid tot een stedenbouwkundig plan wat in concept gereed is.

Presentatie
Tijdens een informatieavond op 26 mei 2011 presenteert een stedenbouwkundige het stedenbouwkundige conceptplan. Het verrichte marktonderzoek wordt toegelicht en projectleiders van Bouwfonds Ontwikkeling en de gemeente Heiloo vertellen over de planning en bestemmingsplanprocedure.

Ge√Įnteresseerden zijn van harte welkom in restaurant Klein Varnebroek, De Omloop 22 in Heiloo, aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Joosten van Bouwfonds Ontwikkeling, e-mail l.joosten@bouwfonds.nl

Dinsdag 17 mei 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2013-02-06 CDA: snel eerste paal Nieuw Varne
2013-01-29 Besluit Nieuw Varne is hard nodig
2011-09-19 Camping Heiloo sluit de tent
2011-08-31 Archeologisch onderzoek op camping
2011-06-06 Wooninitiatief ontvangt 100.000 euro
2011-05-17 Concept voor Nieuw Varne gereed
2011-02-25 Groene invulling voor Nieuw Varne
2011-01-14 Bewoners Loet naar campingterrein
2010-11-23 Nieuw Varne op campingterreinen

Meer nieuws met nieuwvarne