Nieuws

Positief tegenover evenementen

ARCHIEF: Vrijdag 20 mei 2011 HEILOO - Burgemeester en wethouders van Heiloo hebben op het Evenementenbeleid Heiloo 2011 vastgesteld. Met dit beleid is het vorige beleid uit 2004 geactualiseerd. Ook zijn de regionale uitgangspunten in dit beleid verwerkt.

Het beleid gaat in op de aspecten die aan de orde kunnen komen bij de afweging om wel of geen evenementenvergunning te verlenen. Rode draad in het beleid is dat de gemeente positief tegenover evenementen staat, vanwege de positieve bijdrage die zij leveren aan het culturele en sociaal-maatschappelijk leven van de inwoners van Heiloo.

Afweging
Tegelijkertijd wil de gemeente ook de eventuele negatieve kanten van evenementen zo veel mogelijk tegengaan. Het doel van het evenementenbeleid is dan ook het waarborgen van een goede balans tussen alle (tegenstrijdige) belangen, die spelen bij het houden van een evenement en inzicht geven in de afwegingen die de gemeente daarbij maakt.

Wat is er anders?
- Er wordt nu regionaal afgestemd, dit heeft te maken met de beschikbaarheid van hulpdiensten.
- Aanvragen moeten dus tijdig gedaan worden.
- Er is nu de mogelijkheid (is nu gedaan bij Oranjebal) om voor 3 jaar een vergunning af te geven, hierdoor minder papieren rompslomp bij aanvragen die ieder jaar hetzelfde zijn.
- Er is wat meer ruimte voor maatwerk.
- De organisator is verantwoordelijk en moet aangeven hoe hij veiligheid bezoekers waarborgt.

Vrijdag 20 mei 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2022-01-24 Voorbereiden nieuwe wet rond bouwen
2021-12-21 Meedoen aan proefproject
2021-09-09 Man stapt naar de rechter omdat de buren opeens met het hele gezin in de schuur zijn gaan wonen.
2021-08-09 Al onze officiële publicaties online
2020-10-08 Evenementen 2021 aanmelden op Regionale evenementenkalender
2019-01-14 Verkopers voor het goede doel? Wees voorzichtig!
2018-05-03 Bouw afslag A9 bij Heiloo voorlopig uitgesteld
2016-06-28 Paardenparade in Egmond
2016-04-13 Voorbereidingsbesluit voor Zandzoom vastgesteld

Meer nieuws met vergunning


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: De Paulusschool
bron: De Paulusschool