Nieuws

Eerste straatnamen voor Zuiderloo

ARCHIEF: Dinsdag 31 mei 2011 HEILOO - De eerste reeks straatnamen voor het nieuwe woonplan Zuiderloo is vastgesteld. De inspiratie daarvoor werd gevonden in de oorspronkelijke begroeiing in het gebied.

Voor de uitwerkingsplannen 1 en 2 in Zuiderloo heeft het college de eerste straatnamen vastgesteld. Voor het uitwerkingsplan 1: Boswilg, Haagbeuk, Meidoom en Lijsterbes. Voor het uitwerkingsplan 2: Hazelaar en Liguster.

Archeologische onderzoek
Bij de keuze van nieuwe straatnamen voor Zuiderloo is gekeken naar een reeks, die een duidelijke relatie met elkaar en met het gebied hebben. Door archeologisch pollenonderzoek is vastgesteld, welke inheemse bomen en heesters op de strandwal van Heiloo groeiden.

Beplanting
Het is de bedoeling om een aantal van deze soorten opnieuw te planten op de oude strandwal en dus ook in Zuiderloo. Als de volgende (deel)plannen worden vastgesteld, stelt het college daarvoor dan straatnamen vast.

Dinsdag 31 mei 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2017-10-30 Open dagen archeologische opgraving Heiloo-Zuiderloo op 3 en 4 november
2017-08-08 Hielbijl uit Bronstijd in Heiloo gevonden
2015-10-09 Start bouw De Linde in Zuiderloo
2015-09-17 Uitstel dreigt voor woningbouw Zuiderloo
2015-09-15 Hilde op bezoek
2015-08-13 'Ook grond langs Kennemerstraatweg vervuild'
2015-08-12 NCPN bezorgd over bouwgrond Zuiderloo
2014-12-15 Archeologisch onderzoek Zuiderloo levert opnieuw mooie vondsten op
2014-10-27 Zuiderloo: Wonen aan de Elzenwal of Populier

Meer nieuws met zuiderloo


Bron: Instagram
bron: Instagram
Bron: JS @Heiloo
bron: JS @Heiloo
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: JS @Heiloo
bron: JS @Heiloo
 

Reacties