Nieuws

Wooninitiatief ontvangt 100.000 euro

ARCHIEF: Maandag 6 juni 2011 HEILOO - De stichting Zelfstandig Wonen Heiloo heeft een subsidie van 100.000 euro gekregen van de provincie Noord Holland. Vorige week hebben 2 toekomstige bewoners de cheque ontvangen van gedeputeerde mevrouw Elvira Sweet in het provinciehuis te Haarlem.

Zelfstandig Wonen Heiloo is een kleinschalig, particulier initiatief, opgericht door ouders. De stichting wil een zelfstandige woonvorm opzetten voor een groep van 12 jonge volwassenen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Net zoals leeftijdgenoten willen ze als jongvolwassene een goed en gezellig (t)huis, maar ook de keuzevrijheid om te bepalen hoe en met wie ze willen leven.

Nieuw Varne
Er wordt gestreefd naar een centraal gelegen, kleinschalige woongelegenheid in Heiloo, bestaande uit 12 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Hierbij staan individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke participatie en integratie centraal. De verwachting is dat dit wooninitiatief eind 2013 in “Nieuw Varne” gerealiseerd zal zijn.

Subsidie
In het kader van de regeling Kleinschalig Wonen voor kwetsbare doelgroepen ondersteunt de provincie Noord-Holland kleinschalige wooninitiatieven. Met het toekennen van de subsidie aan stichting Zelfstandig Wonen Heiloo levert de provincie een essentiële bijdrage aan het initiatief.

Maandag 6 juni 2011 − bron: Stichting Zelfstandig Wonen

2013-02-06 CDA: snel eerste paal Nieuw Varne
2013-01-29 Besluit Nieuw Varne is hard nodig
2011-09-19 Camping Heiloo sluit de tent
2011-08-31 Archeologisch onderzoek op camping
2011-06-06 Wooninitiatief ontvangt 100.000 euro
2011-05-17 Concept voor Nieuw Varne gereed
2011-02-25 Groene invulling voor Nieuw Varne
2011-01-14 Bewoners Loet naar campingterrein
2010-11-23 Nieuw Varne op campingterreinen

Meer nieuws met zelfstandigwonen nieuwvarne